Thông tin bổ sung quan trọng về tắt đồng bộ hóa Google Drive cũ máy tính để bàn vào ngày 12/5/2018

Tháng 5 16, 2018


Như đã thông báo trước đây, ứng dụng đồng bộ hóa Drive trên máy tính để bàn cho Mac và PC — một tính năng được gọi là “Google Drive dành cho Mac/PC” — sẽ bắt đầu ngừng hoạt động vào ngày 12/5/2018. Sau 12/5/2018, ứng dụng đồng bộ hóa sẽ không hoạt động. Sau đây là một số điều quan trọng doanh nghiệp tổ chức nên lưu ý:

  1. Nếu chưa sẵn sàng hành động, hãy nâng cấp giải pháp đồng bộ hóa mới hơn.

Việc ngưng cung cấp này  đang diễn ra vì Google có các giải pháp đồng bộ hóa tốt hơn có sẵn cho người dùng Drive. Các tổ chức G Suite vẫn đang sử dụng Drive dành cho Mac / PC nên chuyển sang Drive File Stream. Đối với người dùng không thuộc G Suite, nên dùng Sao lưu và đồng bộ hóa.

  1. Việc ngưng cung cấp ứng dụng Google Drive dành cho Mac/PC đang dần diễn ra

Google sẽ bắt đầu tiến trình ngưng cung cấp ứng dụng Google Drive dành cho Mac/PC vào ngày 12/5, nhưng việc này sẽ dần dần diễn ra và có thể mất vài tuần để tác động đến tất cả các tổ chức. Tuy nhiên, sau ngày 12/5, việc cập nhật tập tin không thể đồng bộ hóa giữa máy tính của người dùng và Drive, vì vậy Google khuyên người dùng nên nâng cấp trước ngày này.

  1. Một khi ứng dụng không còn được hỗ trợ, thư mục Google Drive sẽ ngừng đồng bộ hóa

Khi ứng dụng đồng bộ hóa Google Drive máy tính để bàn cũ ngừng hoạt động, ứng dụng sẽ ngừng đồng bộ hóa thư mục Google Drive trên máy tính với Google Drive trên web. Thư mục Drive cục bộ (chứa tập tin của người dùng) sẽ không bị xóa khỏi máy nhưng các thay đổi được thực hiện bên trong thư mục này sẽ không còn đồng bộ hóa với Drive nữa. Google khuyên người dùng không nên chỉnh sửa tập tin bên trong thư mục này sau ngày 12/5 vì điều này có thể dẫn đến việc người dùng nhầm lẫn vị trí các tập tin đã chỉnh sửa (vì không nhận ra rằng thư mục này không đồng bộ hóa với Drive). Để tránh nhầm lẫn, người dùng có thể xóa thư mục Google Drive cũ. Theo mặc định, thư mục này được đặt tại:

  • Windows: “C:\Users\%USER%\Google Drive”
  • macOS: “/Users/$USER/Google Drive”

Hãy thận trọng khi xóa thư mục này vì có khả năng chứa nội dung chưa được lưu hoặc chưa được đồng bộ hóa.

Ngoài ra, sau khi ứng dụng trên máy tính bị tắt, ứng dụng sẽ hiển thị hộp thoại này khi khởi động:

  1. Sau ngày 12/5, Drive File Stream sẽ hiển thị hộp thoại và đổi tên thư mục Google Drive cũ để xác định rõ rằng thư mục cũ không được  đồng bộ hóa.

Nếu người dùng đăng nhập vào Drive File Stream và phát hiện rằng thư mục Google Drive cũ (từ cùng một tài khoản) vẫn xuất hiện trên máy, sẽ thấy hiển thị "(Không đồng bộ hóa)" vào thư mục Google Drive cũ và hiển thị hộp thoại sau:

Nếu không muốn thấy hộp thoại này, có thể xóa thư mục Google Drive cũ trước ngày 12/5.

Sau ngày 12/5, nếu người dùng chọn tự động xóa "~ / Google Drive /", cũng nên xóa "~ / Google Drive (Không đồng bộ hóa) /". Lưu ý rằng đối với người dùng sử dụng Drive File Stream bằng một ngôn ngữ khác, tên thư mục này sẽ thay đổi theo ngôn ngữ.

Điều quan trọng cần lưu ý là việc thay đổi tên thư mục này nhằm ngăn người dùng chỉnh sửa tập tin trong thư mục Google Drive cũ nhưng không ngăn người dùng thực hiện thay đổi trong Google Drive cũ. Google đặc biệt khuyến khích quản trị viên yêu cầu người dùng cuối sử dụng Drive File Stream.

Nguồn: LVtech