Thông tin chi tiết về hoạt động của người dùng

Tháng 6 12, 2019


Tính năng mới:

Google đang thực hiện các thay đổi về các chỉ số hoạt động của người dùng trên các ứng dụng G Suite trong tổ chức. Cụ thể, quản trị viên sẽ thấy số liệu chính xác hơn về hoạt động của người dùng đối với các ứng dụng sau:

 • Gmail
 • Calendar
 • Hangouts Chat
 • Hangouts Meet

Ảnh hưởng: chỉ quản trị viên.

Tại sao điều này lại xảy ra:

Trước đây, Google đã lấy dữ liệu hoạt động của ứng dụng từ nhiều nguồn, đôi khi dẫn đến sự khác biệt giữa các công cụ báo cáo, như phần Thông tin chi tiết về công việc và phần Báo cáo trong Admin console. Để đảm bảo các số liệu này phù hợp, giờ đây Google sẽ lấy dữ liệu từ một nguồn đáng tin cậy tập trung dựa trên nhật ký tương tác trực tiếp của người dùng. Điều này sẽ giúp quản trị viên phân tích tốt hơn việc sử dụng ứng dụng trong miền và đánh giá nhu cầu của tổ chức.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: Để truy cập hoạt động sử dụng Ứng dụng trong Admin console, hãy nhấp vào Báo cáo.
  • Từ đó, có thể thấy tổng thể việc sử dụng ứng dụng hoặc nhấp vào các ứng dụng cụ thể.
  • Ở phía bên tay phải, có thể lọc việc sử dụng ứng dụng theo: 1 ngày, 7 ngày hoặc 30 ngày.

 • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động.

Chi tiết bổ sung:

Ngoài Admin console, các số liệu được cập nhật này cũng sẽ xuất hiện trong API Báo cáo SDK của quản trị viên G Suite và xuất BigQuery.

Liên kết hữu ích:

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 5/6/2019.
 • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 5/6/2019.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech