Thông tin chi tiết về cộng tác và công việc hiện được phát hành công khai

Tháng 6 10, 2019


Tính năng mới:

Công cụ thông tin chi tiết về việc cộng tác và công việc của Google hiện đã được phát hành công khai đối với khách hàng G Suite Enterprise. Quản trị viên có thể sử dụng Thông tin chi tiết về công việc để nắm bắt nhanh về trạng thái và tác động của việc triển khai G Suite, tìm hiểu những thông tin chi tiết của tổ chức về việc sử dụng, mô hình công việc và cộng tác thông qua các ứng dụng G Suite.

Work Insights trước đây đã khả dụng ở phiên bản beta. Để biết thêm chi tiết về công cụ này, hãy xem thông báo phát hành bản beta hoặc Trung tâm trợ giúp. Kể từ phiên bản beta, Google đã bổ sung khả năng nhanh chóng nắm bắt việc sử dụng các ứng dụng không thuộc G Suite, cũng như thêm các khả năng lọc thông qua lọc nhóm.

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên. Thông tin chi tiết về công việc có thể truy cập được đối với quản trị viên cấp cao và quản trị viên được ủy quyền. Xem cách cấp quyền truy cập vào Thông tin chi tiết về công việc.

Tại sao sử dụng:
Thông tin chi tiết về công việc có thể hỗ trợ những thông tin chi tiết ở cấp điều hành về cách thức G Suite đang tăng cường hợp tác và cải thiện văn hóa nơi làm việc. Quản trị viên có thể xem trang tổng quan Thông tin chi tiết về công việc và nắm bắt thêm về:

 • Việc sử dụng - nhóm nào đang sử dụng G Suite và ứng dụng nào được sử dụng thường xuyên nhất.
 • Mô hình công việc - nhóm ứng dụng nào đang được sử dụng và số lượng thời gian dành cho các cuộc họp.
 • Cộng tác - cách thức các nhóm làm việc cùng nhau thông qua các cuộc họp, chia sẻ tệp và tương tác tài liệu.
 • Sử dụng các ứng dụng không thuộc G Suite - nếu có các giấy phép cũ không còn cần phải gia hạn khi người dùng chuyển sang G Suite.

Lưu ý rằng ở cấp độ tổ chức, thông tin chi tiết nhóm sẽ chỉ được hiển thị cho các nhóm từ 10 người trở lên. Để biết thêm chi tiết về những thông tin chi tiết này và cách sử dụng, hãy xem thông báo bản beta.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thông tin bổ sung:

Mới: Nhận thông tin chi tiết về việc sử dụng các ứng dụng không thuộc G Suite

Giờ đây, Thông tin chi tiết sẽ nhanh chóng hiển thị dữ liệu xung quanh việc sử dụng các ứng dụng không thuộc G Suite trong một tổ chức. Điều này bao gồm việc sử dụng của các ứng dụng như sau:

 • Tài liệu Microsoft Word
 • Tập tin macro Microsoft Word
 • Bảng tính Microsoft Excel
 • Tập tin macro Microsoft Excel
 • Bản trình bày Microsoft PowerPoint
 • Tập tin macro Microsoft PowerPoint

Xem cách các ứng dụng này được sử dụng có thể giúp tổ chức xác định trong các giấy phép cũ còn lại không còn cần phải gia hạn khi người dùng chuyển sang G Suite.

Xem việc sử dụng các ứng dụng không thuộc G Suite trong Thông tin chi tiết về công việc

Mới: Lọc biểu đồ theo nhóm

Ở bản beta, quản trị viên có thể lọc theo các đơn vị tổ chức và nhóm để giúp so sánh trong toàn tổ chức. Kể từ nay, quản trị viên cũng có thể lọc theo nhóm. Quản trị viên có thể đưa vào danh sách trắng các nhóm cụ thể như là bộ lọc cho Thông tin chi tiết về công việc.

Các nhóm được liệt kê trong danh sách trắng sẽ xuất hiện trong tính năng lọc của Thông tin chi tiết về công việc. Người dùng có thể tập trung vào các nhóm cụ thể và sử dụng Thông tin chi tiết về công việc trong phần phụ của tổ chức.

Điều này cung cấp cho tổ chức khả năng quản lý mạnh mẽ về chiều sâu đối với dữ liệu cộng tác bằng cách áp dụng các nhóm tùy chỉnh làm tiêu chí lọc.

Quản trị viên có thể đưa vào danh sách các nhóm cụ thể để so sánh trong Thông tin chi tiết về công việc

Một khi các nhóm được đưa vào danh sách trắng, quản trị viên có thể lọc theo các nhóm đó trong Thông tin chi tiết về công việc

Lọc nhóm cung cấp các cấp độ mới chi tiết và hỗ trợ để nắm bắt rõ hơn về cách thức các nhóm của doanh nghiệp/tổ chức đang sử dụng các tính năng hợp tác của G Suite.

Liên kết hữu ích

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 4/6/2019.
 • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 4/6/2019.

Phiên bản phát hành:

Bật / tắt theo mặc định:

 • Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech