Tiện ích bổ sung thông báo biểu mẫu hiện khả dụng trong G Suite Marketplace

Tháng 9 13, 2019


Tóm tắt:

Tiện ích bổ sung Thông báo biểu mẫu hiện khả dụng trên G Suite Marketplace. Người dùng có thể sử dụng tiện ích bổ sung để nhận thông báo qua email sau khi Google Form nhận được phản hồi hoặc để gửi email theo dõi tự động cho bất kỳ người dùng nào hoàn thành biểu mẫu. Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết này trong Trung tâm trợ giúp.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Tiện ích bổ sung này hiện khả dụng trong G Suite Marketplace

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Nguồn: LVtech