Tiện ích "Just not sorry" giúp email chuyên nghiệp hơn

Tháng 12 29, 2018


Có bao giờ chúng ta từng nghĩ rằng đã nhận được sự tôn trọng đáng có nơi làm việc? Có rất nhiều yếu tố dẫn đến sự hiểu lầm về việc thực hiện không nghiêm túc bởi các đồng nghiệp và cũng có một số đồng nghiệp có vẻ không dễ tính như chúng ta thường nghĩ. Email bắt đầu bằng "Xin lỗi nhưng ..." hoặc "Bạn có nghĩ rằng có lẽ bạn có thể ..." nghe có vẻ lịch sự nhưng cũng cho thấy người soạn không nghiêm túc hoặc không quyết đoán với lời đề nghị.

Đây là vấn đề phức tạp đã thấm sâu vào văn hóa và tính cách mỗi người, nhưng tiện ích Chrome sẽ giải quyết trở ngại này. Khi soạn email, tiện ích Just Not Sorry sẽ làm nổi bật những từ hoặc cụm từ dẫn đến không chuyên nghiệp hoặc "ôn hòa" và gợi ý từ thay thế. Hãy thử trải nghiệm để email của bạn chuyên nghiệp hơn.

Nguồn: LVtech