Tìm kiếm thông minh trong Google Drive khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite

Tháng 3 01, 2019


Tóm tắt:

Google đang cải tiến tính năng tìm kiếm Google Drive phiên bản Enterprise trên máy tính nhằm hỗ trợ tính năng này khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Kề từ nay, khi người dùng nhấp vào tìm kiếm, sẽ thấy hiển thị một loạt tùy chọn, bao gồm:

  • Truy vấn tìm kiếm được đề xuất: nhấp vào một thuật ngữ để tìm kiếm.
  • Các cộng tác viên hàng đầu: nhấp vào một người để tìm kiếm các tập tin đã cộng tác.
  • Các loại tập tin, lịch sử chỉnh sửa, các mục ưu tiên và hơn thế nữa: nhấp để hiển thị các tập tin phù hợp với tiêu chí.

Các bộ lọc này sẽ giúp tìm và lọc nội dung nhanh, hiệu quả hơn trong Drive.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 25/2/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 25/2/2019.

Phiên bản phát hành:

Tất cả các phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech