Tìm kiếm trong Google Sites mới

Tháng 2 28, 2018


Gần đây, Google đã cải tiến giúp tạo nội dung trên Google Sites mới dễ dàng hơn. và hôm nay, thêm một cải tiến mới: tìm nội dung trên các trang web dễ dàng hơn. Kể từ nay trở đi, người dùng chỉ cần nhấp vào kính lúp ở góc trên bên phải màn hình và tìm kiếm trên toàn bộ trang web.

bản tin.png

Ngoài ra, người dùng Google Cloud Search sẽ thấy nội dung từ Google Sites mới trong kết quả tìm kiếm trên Cloud Search.

Sites in Cloud Search 2.png

Những cải tiến này sẽ cho phép Google Sites phục vụ tốt hơn nhu cầu của cả người tạo trang và người xem.

Chi tiết ra mắt

Tình năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

  • Thanh tìm kiếm trong Google Sites mới: Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite

Thời gian triển khai:

  • Thanh tìm kiếm trong Google Sites mới: Đã triển khai (1 -3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).
  • Các trang Google Sites mới hiển thị trong kết quả Google Cloud Search: Đang triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả các người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech