Tìm kiếm trực quan hơn trong Google Cloud Search

Tháng 2 28, 2018


Đầu năm nay, Google đã khởi chạy Google Cloud Search, một công cụ G Suite mới sử dụng máy học (machine learning) giúp các tổ chức tìm kiếm và truy cập thông tin nhanh chóng.

Giống như Google Search, cho phép tìm kiếm các truy vấn một cách tự nhiên, trực quan, chúng tôi muốn giúp người dùng dễ dàng tìm thông tin tại nơi làm việc bằng cách sử dụng ngôn ngữ hàng ngày. Theo nghiên cứu của Gartner, vào năm 2018, 30% hoặc nhiều hơn các truy vấn tìm kiếm doanh nghiệp sẽ bắt đầu với "cái gì", "ai", "làm thế nào" hoặc "khi nào."

Ngày nay, Google đang nỗ lực hỗ trợ việc sử dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) trong Cloud Search để người dùng có thể theo dõi nhanh các tài liệu, trang trình bày hoặc chi tiết cuộc họp giống như thông tin.

Tìm thông tin nhanh với Cloud Search

Nếu đang tìm kiếm Google Docs, người dùng có thể nhớ người đã chia sẻ tài liệu với quý vị hơn là tên chính xác của tập tin. Giờ đây, người dùng có thể sử dụng công nghệ NLP, một phương cách trực quan để dò tìm, tìm kiếm thông tin nhanh chóng trong Cloud Search.

Nhập truy vấn vào Cloud Search bằng ngôn ngữ tự nhiên sử dụng hàng ngày. Đặt câu hỏi như “Docs shared by Mary,” “Who’s Bob’s manager?” or “What docs need my attention?” Và Cloud Search sẽ hiển thị câu trả lời với thông tin có liên quan.

NLQA-Blog (1).gif

Ngoài xử lý ngôn ngữ tự nhiên, người dùng Cloud Search sẽ thấy nội dung từ Google Sites mới trong kết quả Cloud Search.

Tiếp cận thông tin nhanh hơn có thể giúp doanh nghiệp/tổ chức đưa ra những quyết định tốt hơn và nhanh hơn tại nơi làm việc. Nếu doanh nghiệp/tổ chức đang dùng phiên bản G Suite Business hoặc Enterprise, hãy bắt đầu sử dụng Cloud Search ngay bây giờ.

Lưu ý: hiện tại tính năng này chỉ hỗ trợ tìm kiếm bằng tiếng Anh.

Chi tiết ra mắt

Tình năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với các phiên bản G Suite BusinessEnterprise.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech