Tìm kiếm, xem và thêm trực tiếp bot trong Hangouts Chat

Tháng 9 21, 2019


Tóm tắt

Google vẫn luôn nỗ lực hỗ trợ việc tìm kiếm dễ dàng hơn trong Hangouts Chat, giờ đây , khi chọn “Tìm bot”, người dùng sẽ thấy một danh mục khám phá và xem thêm thông tin về các bots :

Từ đây, người dùng sẽ có thể chọn Tin nhắn hoặc Thêm vào phòng nếu được hỗ trợ bởi một bot cụ thể.

 Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 19/9/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 19/9/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

  • Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech