Tin cập nhật tuần từ 5-11/2/2024

Tháng 2 14, 2024


Người tổ chức Google Meet có thể ghim nhiều ô cho tất cả người tham gia cuộc họp

Nếu là người tổ chức hoặc đồng chủ trì cuộc họp, giờ đây người dùng có thể ghim tối đa ba ô cụ thể cho tất cả những người tham gia cuộc họp. Bằng cách đó, người dùng có thể giúp đảm bảo cuộc họp tập trung vào các bài thuyết trình và diễn giả chính. 

 

Chia sẻ khối thông minh của Spaces trong Google Chat

Bây giờ, người dùng có khả năng tìm kiếm và chèn một con chip thông minh liên kết đến một Space. Những chip thông minh mới này sẽ giúp việc chia sẻ và cộng tác trên nội dung liên quan đến các Spaces cụ thể trở nên dễ dàng hơn. 

Nguồn: LVtech