Tính năng Quản lý thiết bị di động cơ bản sẽ được bật theo mặc định đối với tất cả thiết bị Android và iOS

Tháng 9 07, 2018


Quản trị viên lưu ý!

Google tập trung tăng cường bảo mật cho tổ chức. Vào tháng 12/2016, Google đã thông báo ra mắt tính năng Quản lý thiết bị di động cơ bản dành cho thiết bị iOS trong G Suite, cho phép quản trị viên G Suite quản lý tính năng bảo mật cơ bản trên thiết bị iOS mà không yêu cầu người dùng cuối cài đặt cấu hình quản lý thiết bị di động (MDM). Ngoài ra, gần đây Google cũng đã thông báo ra mắt tính năng Quản lý thiết bị di động cơ bản dành cho thiết bị Android trong G Suite, giúp người dùng cuối sử dụng thiết bị Android không còn phải cài đặt ứng dụng Google Apps Device Policy để quản trị viên có thể cho phép tính năng bảo mật cơ bản trên thiết bị Android.

Tính năng Quản lý thiết bị di động cơ bản cung cấp cho quản trị viên G Suite những lợi ích sau đây:

 • Thực thi khóa màn hình hoặc mật mã trên thiết bị
 • Xóa tài khoản của công ty trong trường hợp thiết bị bị thất lạc hoặc mất cắp (nhưng không xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khỏi thiết bị)
 • Xem, tìm kiếm và quản lý kho thiết bị đang truy cập dữ liệu G Suite

Tổ chức của quý vị hiện chưa bật tính năng quản lý thiết bị di động G Suite cho thiết bị Android và iOS. Nhằm tăng cường độ bảo mật cho các thiết bị mà người dùng sử dụng để truy cập vào G Suite, Google sẽ bắt đầu ra mắt tính năng Quản lý thiết bị di động cơ bản có thực thi mật mã cho tổ chức sau ngày 12/09/2018.

Điều này có ý nghĩa gì đối với tổ chức và người dùng cuối của tôi?

Sau khi tính năng quản lý thiết bị di động cơ bản đã được bật cho tổ chức, quản trị viên có thể:

 • Xem tất cả các thiết bị Android và iOS đang truy cập dữ liệu G Suite
 • Xóa dữ liệu của công ty trong trường hợp thiết bị bị thất lạc hoặc mất cắp mà không xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khỏi thiết bị
 • Yêu cầu người dùng cuối có khóa màn hình hoặc mật mã trên thiết bị để bảo vệ dữ liệu của công ty

Người dùng cuối sẽ không nhận thấy bất kỳ ảnh hưởng nào đối với thiết bị di động của họ, nếu họ đã thiết lập mật mã hoặc khóa màn hình trên thiết bị và đang chạy phiên bản Android 6.0 trở lên hoặc iOS 8.0 trở lên. Người dùng chưa có mật mã hoặc khóa màn hình sẽ phải thiết lập một mật mã hoặc khóa màn hình trên thiết bị để tiếp tục truy cập dữ liệu G Suite từ thiết bị di động của họ.

Tổ chức của chúng tôi đã sử dụng nhà cung cấp Dịch vụ quản lý di động dành cho doanh nghiệp (EMM) bên thứ ba để quản lý thiết bị iOS. Thay đổi này sẽ vẫn được áp dụng?

Đúng vậy, thay đổi này cũng sẽ được bật cho tổ chức của bạn nếu bạn đang sử dụng nhà cung cấp EMM bên thứ ba, để quản trị viên có thể xem tất cả thiết bị Android và iOS trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Do tính năng này không yêu cầu người dùng cuối cài đặt bất kỳ ứng dụng hoặc cấu hình MDM nào trên thiết bị nên sẽ không ảnh hưởng đến quá trình triển khai của nhà cung cấp EMM bên thứ ba.

Tổ chức của chúng tôi đang sử dụng Google Sync để đồng bộ hóa thư, lịch và danh bạ trong ứng dụng Apple iOS Mail bằng Exchange ActiveSync. Điều này ảnh hưởng như thế nào đến người dùng cuối của tôi?

Những thiết bị di động đồng bộ hóa qua Google Sync sẽ không bị ảnh hưởng bởi thay đổi này; mật mã của những người dùng cuối này sẽ không được thực thi. Để tận dụng các tính năng bảo mật này, hãy bật iOS Sync và tắt Google Sync thông qua tùy chọn Quản lý thiết bị > Thiết lập > Đồng bộ hóa trên thiết bị di động. Khi chuyển từ Google Sync sang iOS Sync, người dùng cuối phải xóa tài khoản Exchange khỏi thiết bị của họ và bắt đầu tận dụng ứng dụng Gmail và Lịch Google. Xin lưu ý rằng để đồng bộ hóa danh bạ qua iOS Sync thì cần phải bật tính năng Quản lý thiết bị di động nâng cao.

Tổ chức của chúng tôi cho phép người dùng iOS đồng bộ hóa thư qua IMAP bằng cách thêm tài khoản Google của họ vào Cài đặt thiết bị. Họ có bị ảnh hưởng không?

Người dùng cuối đồng bộ hóa thư qua IMAP và không sử dụng các ứng dụng G Suite gốc (Gmail, Drive, Lịch, v.v.) sẽ không bị ảnh hưởng bởi thay đổi này; mật mã của những người dùng cuối này sẽ không được thực thi, thiết bị của họ sẽ không được liệt kê trong kho thiết bị và quản trị viên không thể xóa dữ liệu của công ty khỏi thiết bị iOS nếu thiết bị bị thất lạc hoặc mất cắp. Để tận dụng các tính năng bảo mật này, hãy tắt IMAP thông qua tùy chọn Ứng dụng > G Suite > Gmail > Cài đặt nâng cao và yêu cầu người dùng cuối truy cập thư qua ứng dụng Gmail.

Có thể bật tính năng Quản lý thiết bị di động cơ bản trước khi thay đổi này diễn ra không?

. Nếu muốn bật tính năng Quản lý thiết bị di động cơ bản có thực thi mật mã trước khi thay đổi được nêu chi tiết ở trên được triển khai:

 1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.
 2. Chuyển tới mục Quản lý thiết bị > Thiết lập.
 3. Đặt tùy chọn Bật cài đặt Quản lý thiết bị thành Bật.
 4. Đảm bảo rằng bạn chọn tùy chọn Cơ bản cho tất cả các nền tảng rồi nhấp vào Lưu.
 5. Chuyển đến mục Quản lý thiết bị > Cài đặt mật khẩu.
 6. Chọn tùy chọn Yêu cầu người dùng đặt mật khẩu.
 7. Để Độ mạnh mật khẩu thành “Cơ bản (Khóa màn hình bất kỳ)” rồi nhấp vào Lưu.

Nếu muốn bật tính năng Quản lý thiết bị cơ bản cho miền của mình mà không thực thi mật mã, hãy làm như sau:

 1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.
 2. Chuyển tới mục Quản lý thiết bị > Thiết lập.
 3. Đặt tùy chọn Bật cài đặt Quản lý thiết bị thành Bật.
 4. Đảm bảo rằng bạn chọn tùy chọn Cơ bản cho tất cả các nền tảng rồi nhấp vào Lưu.
 5. Chuyển đến mục Quản lý thiết bị > Cài đặt mật khẩu.
 6. Bỏ chọn Yêu cầu người dùng đặt mật khẩu nếu tính năng này được bật.
 7. Nhấp vào Lưu.

Nếu không muốn bật tính năng Quản lý thiết bị cơ bản cho miền của mình:

 1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.
 2. Chuyển tới mục Quản lý thiết bị > Thiết lập.
 3. Đặt tùy chọn Bật cài đặt Quản lý thiết bị thành Bật.
 4. Nhấp vào Lưu.
 5. Đặt tùy chọn Bật cài đặt Quản lý thiết bị thành Tắt.
 6. Nhấp vào Lưu.

Google rất vui khi giúp tăng độ bảo mật cho các thiết bị di động mà người dùng của bạn sử dụng để truy cập vào dữ liệu của tổ chức. Nếu bạn không thực hiện thêm hành động nào, thì tính năng Quản lý thiết bị di động cơ bản có thực thi mật mã sẽ được bật cho những thiết bị đủ điều kiện sau ngày 12/09/2018

Nếu quý vị có thêm câu hỏi hoặc cần trợ giúp về kỹ thuật, hãy liên hệ với Nhóm hỗ trợ G Suite.

Trân trọng!

LVtech