Tính năng tập tin đề xuất trên Drive trong Chrome sẽ khả dụng phổ biến kể từ 16/12

Tháng 12 07, 2019


Tính năng mới:

Đầu năm nay, Google đã công bố bản beta cho các đề xuất tệp Drive trong Google Chrome. Tính năng này sẽ bắt đầu triển khai cho khách hàng kể từ 16/12/2019. Trước ngày này,  quản trị viên xem lại và điều chỉnh cài đặt mới trong Admin console để kiểm soát tính năng này.

Đề xuất tập tin trên Drive trong Chrome cho phép người dùng tìm kiếm tập tin Google Drive trực tiếp từ thanh URL của Chrome, thay vì drive.google.com. Hiện tại, chức năng này được giới hạn ở các tập tin mà người dùng đã mở trước đó trong Chrome.

Bắt đầu từ ngày 16/12/2019, sau khi khởi động lại trình duyệt sẽ có thể tìm kiếm bất kỳ tập tin trên Drive mà người dùng có quyền truy cập, bao gồm cả những tập ẩn trước đó đã được mở trong Chrome.

Ảnh hưởng: 

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Bắt đầu từ ngày 16/12/2019, các đề xuất tập tin trên Drive trong Chrome sẽ được bật theo mặc định. Có một cài đặt mới trong Admin console cho phép quản trị viên kiểm soát quyền truy cập ở cấp độ đơn vị tổ chức (OU) hoặc nhóm đối với tính năng này. Khi quản trị viên chọn “Cho phép người dùng đã đăng nhập sử dụng tính năng tệp đề xuất trên Google Drive bất cứ khi nào thực hiện tìm kiếm”, người dùng có thể sửa đổi các tùy chọn cài đặt tìm kiếm trong Chrome để bật hoặc tắt tính năng tìm kiếm tập tin trên Drive.

Nếu quản trị viên bật đề xuất tập tin trên Drive trong Chrome, người dùng đã đăng nhập và chọn sử dụng đồng bộ hóa Chrome sẽ thấy hiển thị các đề xuất về Drive trong thanh URL Chrome cho tài khoản đã được đồng bộ hóa (phiên bản Chrome 69 trở lên). Hãy tìm hiểu trong Trung tâm trợ giúp để biết người dùng có thể quản lý các tùy chọn cài đặt đồng bộ hóa nào và cách họ quản lý các tùy chọn này, cũng như cách bật hoặc tắt tính năng Chrome Sync.

Quản trị viên nên xem xét và điều chỉnh cài đặt mới trong Admin console để điều khiển tính năng này khi cần.

Làm thế nào để bắt đầu?

 • Quản trị viên:
  • Trước ngày 16/12/2019, hãy xem xét và điều chỉnh cài đặt riêng trong Admin console để điều khiển tính năng này khi cần. Vui lòng xem Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu chi tiết.

 • Người dùng cuối: Nếu đề xuất tập tin được bật cho miền, người dùng có thể bật hoặc tắt đề xuất tập tin trong trình duyệt Chrome:
  • Mở Trình duyệt Chrome và đi đến Khác > Cài đặt.
  • Trong phần Mọi người, bấm Đồng bộ hóa.
  • Bật hoặc tắt các đề xuất tìm kiếm Google Drive.

Thông tin bổ sung:

Tính năng này sẽ khả dụng đối với người dùng đã đăng nhập vào hò sơ Chrome trên bất kỳ hệ điều hành nào: Chromebook, Mac, Windows, v.v.

Liên kết hữu ích:

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang mở rộng triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 16/12/2019.
 • Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 16/12/2019.

Phiên bản phát hành:

Bật / tắt theo mặc định:

 • Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và có thể được kiểm soát ở cấp độ đơn vị tổ chức (OU) hoặc nhóm.

Nguồn: LVtech