Tổ chức các cuộc hội thoại với cải tiến trong Hangouts Chat

Tháng 4 19, 2019


Tóm tắt:

Google đang cải thiện bảng điều khiển trên Hangouts Chat, giúp việc theo dõi các cuộc trò chuyện trở nên dễ dàng hơn.

Ngoài Gắn dấu sao, giờ đây người dùng sẽ thấy các phần sau trong bảng điều khiển bên trái: Người, Phòng và Bots, với các tin nhắc theo nhóm tương ứng. Tổ chức tốt hơn các cuộc trò chuyện, giúp người dùng dễ dàng tìm thấy các cuộc trò chuyện cụ thể và xem nơi nào có các mục cần chú ý. Tính năng này sẽ khả dụng trên web, máy tính, iOS và Android.

Hangouts Chat trên máy tính

Hangouts Chat trên thiết bị di động

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 4/4/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 4/4/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech