Tổ chức cuộc họp Hangouts Meet với tối đa 50 người

Tháng 2 28, 2018


Gần đây Google đã công bố một số bổ sung thú vị cho bộ sản phẩm và tính năng Hangouts Meet, bao gồm hỗ trợ tối đa 50 người tham gia cuộc họp. Tính năng này bây giờ đã có cho tất cả các cuộc họp được tổ chức bởi người dùng phiên bản G Suite Enterprise.

Giới hạn 50 người tham gia hỗ trợ mọi người tham gia từ bất kỳ sự kết hợp video và các điểm sử dụng số điện thoại để có thể thu hút được nhiều người hơn từ khắp nơi trên thế giới.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Tính năng này đã Khả dụng với Bản phát hành nhanh, riêng Bản phát hành theo định kỳ sẽ khả dụng sau 2 tuần so với bản phát hành nhanh.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với phiên bản G Suite Enterprise.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech