Tổ chức một sự kiện với số lượng người tham dự rất nhiều là điều khá phức tạp

Tháng 2 28, 2018


Tổ chức một sự kiện với số lượng người tham dự rất nhiều là điều khá phức tạp. Điều quan trọng là phải phân bổ không gian cho sự kiện, biết rõ số người tham dự và thậm chí phải kiểm tra xem có thành phần khách mời đặc biệt như lãnh đạo điều hành hay khách hàng quan trọng. Hiểu được nhu cầu của doanh nghiệp, Google tạo điều kiện quản lý dễ dàng hơn các sự kiện ở bất kỳ quy mô nào trong Google Calendar.

Bắt đầu từ ngày hôm nay, các nhà tổ chức sự kiện khi tiến hành các sự kiện quy mô lớn (200 khách trở lên) có thể:

  • Sử dụng Google Sheets để dễ dàng xem ai đăng ký tham dự: với lần cải tiến này, các nhà tổ chức sự kiện quy mô lớn có thể sử dụng Google Calendar trên web để xuất danh sách khách mời sang định dạng Google Sheets và cũng có thể xem tổng số người tham dự.
  • Mời bằng cách gửi thư nhóm quy mô lớn: trước đây, lời mời bao gồm danh sách gửi thư sẽ không cập nhật nếu thành viên trong các nhóm này thay đổi. Từ nay trở đi, nếu danh sách gửi thư nhóm đã được mời tham gia sự kiện mới tạo, Calendar sẽ tự động mời bất kỳ thành viên nhóm mới tham gia sau khi lời mời đã được gửi và tự động xóa thành viên rời khỏi nhóm.

Google hy vọng các tính năng bổ sung này sẽ giúp doanh nghiệp tổ chức thành công và quản lý sự kiện ở mọi quy mô.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ sau 2 tuần.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai (1- 3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech