Trạng thái lưu tài liệu và chỉ báo ngoại tuyến đối với Docs, Sheets, Slides

Tháng 6 18, 2020


Tóm tắt:

Google đang cập nhật giao diện thông báo cho người dùng biết về trạng thái lưu tập tin và liệu đang hoạt động trực tuyến hay ngoại tuyến trong trình chỉnh sửa Google Docs và Drawings. Các thay đổi sẽ giúp người dùng hiểu nơi tập tin được lưu, liệu có kết nối với internet hay không và liệu tập tin có khả dụng để chỉnh sửa ngoại tuyến hay không.

Đây chỉ là bản cập nhật cho giao diện - không có thay đổi nào trong chức năng cơ bản. Những thay đổi có thể nhận thấy bao gồm:

  • Một vị trí mới cho trạng thái lưu tài liệu bên cạnh tên tài liệu.
  • Văn bản mô tả nhiều hơn thông tin liệu một tài liệu được lưu trên Cloud (khi trực tuyến) hoặc trên thiết bị (ngoại tuyến).
  • Một cách mới để kích hoạt ngoại tuyến bằng cách nhấp vào biểu tượng trạng thái của tài liệu. Trước đây, người dùng phải vào Tệp > Đặt ở chế độ sử dụng khi không có mạng.

Đối với người dùng trong các miền nơi quản trị viên đã tắt quyền truy cập ngoại tuyến của Trình chỉnh sửa, Google sẽ điều chỉnh thông báo hiển thị cho người dùng để giảm thiểu nhầm lẫn về cài đặt do quản trị viên của họ kiểm soát.

Làm thế nào để bắt đầu:

Chỉ báo tập tin đã được lưu bên cạnh tên tài liệu và có văn bản mô tả 

Người dùng có thể bật ngoại tuyến bằng cách nhấp vào biểu tượng trạng thái tài liệu

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã khả dụng.
  •  Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 8/6/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng G Suite và khách hàng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech