Trang tổng quan hoạt động của tài liệu hiện khả dụng cho tất cả người dùng G Suite

Tháng 8 31, 2018


Google đang cung cấp tính năng Trang tổng quan hoạt động cho tất cả người dùng G Suite. Trước đây, tính năng này không khả dụng đối với khách hàng G Suite Basic.

Mở rộng trang tổng quan hoạt động đến với phiên bản G Suite Basic

Giờ đây, tất cả quản trị viên G Suite và người dùng sẽ có toàn quyền truy cập vào trang tổng quan hoạt động và các quyền kiểm soát được liên kết. Quản trị viên và người dùng G Suite Basic trước đây có thể chọn xem dữ liệu có hiển thị trong trang tổng quan hay không nhưng họ không thể thấy trang tổng quan cho tập tin. Giờ đây, những người dùng này có thể xem trang tổng quan cho tập tin, có các tùy chọn và kiểm soát mới:

  • Kiểm soát quản trị mới đã khả dụng: quản trị viên trong miền G Suite Basic có thể quyết định liệu người dùng của họ có thể sử dụng Trang tổng quan hoạt động hay không. Cài đặt mới này trong Admin console sẽ khả dụng sớm hơn hai tuần trước khi tính năng này khả dụng cho người dùng. Theo mặc định, tính năng này sẽ được bật, có nghĩa là người dùng sẽ có thể xem Trang tổng quan hoạt động đối với các tập tin thuộc miền và có quyền truy cập "Chỉnh sửa".
  • Các kiểm soát quản trị và người dùng hiện hữu sẽ không thay đổi: mọi kiểm soát bảo mật hiện hữu sẽ vẫn giữ nguyên khi thay đổi được bật. Ví dụ: nếu quản trị viên hoặc người dùng trước đây đã chọn ngăn dữ liệu hiển thị trong Trang tổng quan hoạt động, cài đặt này sẽ không thay đổi.
  • Các tính năng khả dụng đối với người dùng được triển khai dần từ ngày 4/9/2018: tùy thuộc vào hành động quản trị được thực hiện, thay đổi này sẽ bắt đầu triển khai cho người dùng trong các miền G Suite Basic thuộc tên miền sử dụng Bản phát hành nhanh vào ngày 4/9/2018 và Bản phát hành theo định kỳ vào ngày 18/9/2018.

Các miền G Suite Enterprise, Enterprise for Education, Business, Education và Nonprofit đã có quyền truy cập vào tính năng này. Không có gì thay đổi đối với quản trị viên hoặc người dùng trong các miền này.

Trang tổng quan tạo điều kiện giao tiếp năng suất cao và hiệu quả

Trang tổng quan hoạt động cung cấp cho người dùng các chỉ số hữu ích về phương thức tương tác với các tập tin Google Docs, Sheets và Slides, nhờ vậy người dùng có thể cộng tác và giao tiếp năng suất cao và hiệu quả hơn. Kể từ lần khởi chạy đầu tiên của Trang tổng quan hoạt động, Google đã tung ra các tính năng hữu ích hơn và dễ thao tác hơn. Người dùng có thể:

  • Gửi email cho cộng tác viên thông qua Trang tổng quan hoạt động: sử dụng thông tin về xem lịch sử để chọn người nhận và gửi email theo dõi tùy chỉnh.
  • Xem người xem tập tin theo thời gian: theo dõi số lượng người xem đã truy cập tập tin theo thời gian, điều chỉnh phạm vi dữ liệu và tập trung vào các điểm dữ liệu cụ thể để biết thêm chi tiết.

Trang tổng quan hoạt động cung cấp cho người dùng thông tin hữu ích về các chỉ số

liên quan đến tập tin

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

- Cài đặt trong Admin console hiện đã khả dụng đối với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

- Tính năng đối với người dùng sẽ bắt đầu triển khai dần đối với người dùng tên miền sử dụng Bản phát hành nhanh vào ngày 4/9/2018 và Bản phát hành theo định kỳ vào ngày 18/9/2018.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

- Cài đặt quản trị: hiện đã khả dụng.

- Tính năng khả dụng đối với người dùng: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech