Trang tổng quan về các thông báo cần thiết với trung tâm cảnh báo Beta

Tháng 9 13, 2018


Hôm nay, Google sẽ ra mắt trung tâm cảnh báo G Suite bản Beta*. Trung tâm cảnh báo sẽ cung cấp trang tổng quan về các thông báo, cảnh báo và hành động thiết yếu trên G Suite. Với sự ra mắt lần này, quản trị viên có thể thực hiện các hành động để phục vụ tốt hơn và bảo vệ tổ chức.

Trung tâm cảnh báo: nơi duy nhất cho các thông báo quan trọng

Chế độ xem hợp nhất mà trung tâm cảnh báo cung cấp sẽ giúp quản trị viên quản lý cảnh báo hiệu quả hơn và cung cấp thông tin chi tiết để quản trị viên đánh giá mức độ ảnh hưởng của doanh nghiệp/tổ chức đối với các vấn đề bảo mật ở cấp miền và cấp người dùng. Ngoài ra, phiên bản G Suite Enterprise có thể sử dụng trung tâm bảo mật của G Suite để tích hợp việc khắc phục sự cố đối với các vấn đề được cảnh báo.

Ví dụ về chế độ xem của trung tâm cảnh báo G Suite mới

Thông báo trong trung tâm cảnh báo có thể được phân loại thành ba nhóm: các mối đe dọa bảo mật, giám sát và cảnh báo hệ thống nghiêm trọng. Khi ra mắt ở phiên bản Beta, trung tâm cảnh báo sẽ bao gồm các cảnh báo cụ thể sau:

  • Hoạt động Google - cung cấp thông tin về các vấn đề bảo mật và quyền riêng tư của G Suite mà Google đang điều tra có thể ảnh hưởng đến các dịch vụ G Suite của doanh nghiệp/tổ chức.
  • Thư lừa đảo và spam trong Gmail - báo cáo tăng đột biến trong thư lừa đảo dựa trên báo cáo của người dùng, bao gồm các liên kết đến mẫu và danh sách người nhận bị ảnh hưởng.
  • Quản lý thiết bị di động - cung cấp thông tin về các thiết bị có hành vi đáng ngờ hoặc đã bị xâm phạm (khả dụng trên các phiên bản G Suite Business và G Suite Enterprisee)

Chương trình Beta cho trung tâm cảnh báo hiện đang mở

Google hiện mở chương trình Beta để khách hàng G Suite thử và cung cấp phản hồi về chức năng của trung tâm cảnh báo. Bản Beta hiện khả dụng đối với tất cả khách hàng G Suite. Quản trị viên cấp cao của G Suite có thể đăng ký với tên miền chính thay mặt cho doanh nghiệp/tổ chức. Vui lòng đăng ký tham gia Beta tại đây.


* Beta là tên mới của Chương trình thử nghiệm sớm.

Nguồn: LVtech