Trang Ưu tiên trong Drive hiện khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite

Tháng 8 09, 2019


Tóm tắt: 

Đầu năm nay, Google đã ra mắt trang Ưu tiên mới trong Drive, giúp truy cập và sắp xếp dễ dàng hơn các tập tin quan trọng. Tính năng này hiện đã khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Trên trang Ưu tiên, người dùng sẽ thấy các tài liệu phù hợp nhất và có thể thực hiện tác vụ theo ý muốn, như trả lời nhận xét hoặc xem lại các chỉnh sửa gần đây mà không cần mở tài liệu. Trong Không gian làm việc, người dùng sẽ thấy các nội dung liên quan được nhóm lại với nhau để dễ dàng truy cập hoặc có thể tạo các không gian làm việc được cá nhân hóa. Để tìm hiểu thêm về trang Ưu tiên trong Drive, vui lòng xem tại đây.

Trang ưu tiên trong Google Drive.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: tính năng này đã khả dụng.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 6/8/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech