Trash - tính năng mới trong Google Contacts

Tháng 7 29, 2020


Tóm tắt:

Google đã thêm Trash vào Google Contacts. Bây giờ, khi người dùng xóa một liên hệ, liên hệ đó sẽ được đưa vào Trash, và sẽ tồn tại trong 30 ngày trước khi bị xóa vĩnh viễn. Trong thời gian đó, người dùng có thể xem, khôi phục hoặc xóa vĩnh viễn. Trash sẽ chứa các số liên lạc bị xóa trên bất kỳ thiết bị nào trên web, Android, iOS và nhiều hơn nữa nhưng người dùng chỉ có thể xem và quản lý Trash trên web. Trash giúp người dùng dễ dàng khôi phục danh bạ đã vô tình xóa.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát dành cho quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và sẽ hiển thị trong trình đơn bên trái khi người dùng truy cập Google Contacts trên web (contacts.google.com). Chế độ xem Trash chưa khả dụng trong ứng dụng Google Contacts trên thiết bị di động. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Google Contacts.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày tùy vào khả năng hiển thị tính năng, bắt đầu từ ngày 16/7/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng G Suite và người dùng tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech