Triển khai và quản lý Nhà cung cấp thông tin đăng nhập của Google dành cho Windows qua Admin console

Tháng 1 13, 2021


Tính năng mới:

Giờ đây, quản trị viên có thể triển khai và quản lý Nhà cung cấp thông tin đăng nhập của Google dành cho Windows (GCPW) trong Admin console. Trước đây, quản trị viên phải chỉnh sửa các mục đăng ký để quản lý GCPW. Tập tin thiết lập dành riêng cho tổ chức và quản lý cài đặt mới trong Admin console giúp triển khai và quản lý GCPW trong tổ chức dễ dàng hơn.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

GCPW là một phần định hướng của Bảo mật máy tính nâng cao dành cho Windows giúp việc sử dụng các thiết bị Windows 10 với Google Workspace dễ dàng và an toàn hơn. Sau khi thiết lập, người dùng có thể:

  • Đăng nhập vào thiết bị Microsoft Windows 10 bằng Tài khoản Google Workspace.
  • Tận dụng các biện pháp bảo vệ an ninh trên thiết bị Windows 10, bao gồm xác minh 2 bước (2SV) và thử thách đăng nhập.
  • Truy cập Google Workspace và các ứng dụng đăng nhập một lần (SSO) khác mà không cần nhập lại thông tin đăng nhập.

Với lần ra mắt này, quản trị viên có thể định cấu hình và quản lý GCPW trong Admin console thay vì trong cài đặt đăng ký của từng thiết bị. Điều này có thể hỗ trợ cho việc thiết lập và cập nhật triển khai GCPW bớt thao tác thủ công và ít tốn thời gian hơn nếu không có các công cụ triển khai phần mềm tiêu chuẩn.

Thông tin chi tiết:

Thiết lập và quản lý thiết bị: để thiết lập GCPW trên một thiết bị mới, hãy tải xuống tập tin thiết lập GCPW được tùy chỉnh cho doanh nghiệp/tổ chức từ Admin console. Sau khi GCPW được cài đặt, quản trị viên có thể quản lý cài đặt GCPW trong Admin console. Khi người dùng đăng nhập vào thiết bị được quản lý bằng GCPW, GCPW sẽ tìm nạp và áp dụng cài đặt từ trong Admin console. Có thể mất khoảng một giờ để cài đặt GCPW trong Admin console được triển khai trên thiết bị. Nếu đã cài đặt GCPW trên một thiết bị, quản trị viên có thể đặt mã thông báo để quản lý GCPW từ Admin console.

Cài đặt khả dụng trong Admin console: quản trị viên có thể quản lý hầu hết các cài đặt trong Admin console có thể thực hiện trong cài đặt đăng ký, bao gồm truy cập ngoại tuyến, quản lý nhiều tài khoản, v.v.

Làm việc với cài đặt đăng ký hiện hữu: cài đặt Admin console thay thế cài đặt đăng ký. Để tiếp tục sử dụng cài đặt đăng ký thay vì cài đặt Admin console, hãy để cài đặt GCPW trong Admin console là “chưa được định cấu hình”.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách cài đặt Nhà cung cấp thông tin đăng nhập của Google cho Windows. Nếu đã cài đặt GCPW trên một thiết bị, quản trị viên có thể đặt mã thông báo để quản lý GCPW từ Admin console.
  • Người dùng cuối: không có tác động đối với người dùng cuối cho đến khi được quản trị viên định cấu hình.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 11/1 /2021

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education và Nonprofits. 

Nguồn: LVtech