Trình kiểm tra truy cập cho Slides đảm bảo có thể phát video và âm thanh

Tháng 8 17, 2020


Tính năng mới:

Trình kiểm tra truy cập là một tính năng trong Gmail và Google Chat, đảm bảo người nhận tập tin Drive có quyền truy cập. Hiện Google đang mở rộng Trình kiểm tra truy cập lên Google Slides, để đảm bảo rằng bất kỳ ai đang xem hoặc trình bày bản trình bày đều có thể phát các tập tin video và âm thanh được nhúng.

Khi người dùng chèn tập tin video hoặc âm thanh được lưu trữ trong Drive vào Slides, trình kiểm tra truy cập sẽ tự động nhìn xem những người có quyền truy cập vào bản trình bày cũng có quyền truy cập vào tập âm thanh hoặc video vừa được chèn hay không. Nếu những người này không thể truy cập tập tin âm thanh hay video vừa được chèn, trình kiểm tra truy cập sẽ đề nghị thay đổi quyền truy cập để tất cả người xem, người nhận xét, người chỉnh sửa và chủ sở hữu của bản trình bày có thể xem và nghe nội dung.

Google cũng đang cải tiến việc khởi chạy chức năng này trong tương lai hoàn thiện thực hiện kiểm tra truy cập cho tất cả các tập tin video và âm thanh Drive trong bản trình bày sau khi người dùng chia sẻ bản trình bày với những người bổ sung khác. Tại thời điểm đó, Google có thể đề xuất thay đổi quyền cho nhiều tập tin được sử dụng trong bản trình bày.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Khi người dùng phát tập tin video và âm thanh trong bản trình bày, khả năng có thể bị gián đoạn. Khi trình bày, việc này có thể gây khó khăn cho người trình bày. Tuy nhiên, việc kiểm tra thủ công các quyền trước khi trình bày hoặc chia sẻ bản trình bày sẽ làm mất thời gian. Bằng cách thêm Trình kiểm tra truy cập vào Google Slides, tất cả người xem sẽ được đảm bảo trải nghiệm hoàn chỉnh và dễ dàng hơn đối với bản trình bày.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 4/8/2020.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 26/8/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng G Suite và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech