Trò chuyện với những người bên ngoài miền trong Google Chat

Tháng 5 22, 2020


Tính năng mới:

Bắt đầu từ ngày 26/5/2020, người dùng có thể bắt đầu các cuộc hội thoại trong Google Chat  (trước đây gọi là Hangouts Chat) với những người bên ngoài miền. Người dùng có thể làm điều này bằng cách gửi tin nhắn trực tiếp hoặc thêm vào phòng.

Bắt đầu từ hôm nay, các cuộc hội thoại với người dùng bên ngoài trong Hangouts cổ điển cũng sẽ xuất hiện trong Chat khi các tin nhắn mới được gửi.

Ảnh hường:

Quản trị viên và người dùng cuối

Tại sao sử dụng:

Cho dù trò chuyện với khách hàng, phối hợp với nhà cung cấp hoặc cố gắng giữ liên lạc với phụ huynh và học sinh, giờ đây người dùng có thể sử dụng Google Chat với các mối liên hệ quan trọng. Với thay đổi này, người dùng có thể giữ tất cả thông tin liên lạc tập trung tại một nơi.

Thông tin bổ sung:

Để sử dụng Google Chat, những người bên ngoài miền cần phải có Tài khoản Google. Những người dùng này sẽ có huy hiệu “bên ngoài” trong Chat, vì vậy người dùng sẽ chắc chắn rằng đang chia sẻ thông tin với đúng đối tượng.

Ngoài ra, người dùng sẽ cần chỉ định một phòng là "Bên ngoài" khi tạo và không thể thay đổi cài đặt này sau khi phòng trò chuyện được tạo. Điều này có nghĩa là không thể thêm người dùng bên ngoài vào bất kỳ phòng nào được tạo trước khi tính này được ra mắt, vì những phòng này sẽ vẫn là "nội bộ".

Lưu ý: Mặc dù có thể thêm người dùng bên ngoài vào một phòng trong Chat, không thể đưa người dùng bên ngoài vào nhóm Chat.

Làm thế nào để bắt đầu:

Quản trị viên: tính năng này sẽ tôn trọng cài đặt "Trò chuyện bên ngoài" hiện tại, sẽ áp dụng cho cả Hangouts cổ điển và Google Chat từ nay trở đi. Tính năng này có thể được kiểm soát ở cấp độ đơn vị tổ chức (OU) hoặc cấp tên miền. Xem trung tâm trợ giúp để biết thêm thông tin về cách bật hoặc tắt cài đặt “Trò chuyện bên ngoài” trong Admin console.

Quản trị viên cũng có thể kiểm soát việc cho phép người dùng có thể tạo và tham gia các Phòng bên ngoài trong tổ chức hay không thông qua cài đặt Phòng bên ngoài  trong Admin console.

Người dùng cuối: không có cài đặt dành cho người dùng cuối đối với tính năng này. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trò chuyện với người dùng bên ngoài miền.

Thời gian triển khai:

  • Hiển thị các cuộc hội thoại Hangouts cổ điển hiện hữu trong Chat

      • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 18/5/2020.

  • Khả năng bắt đầu cuộc trò chuyện mới với người dùng bên ngoài miền

    • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 26/5/2020. Quản trị viên sẽ biết tính năng này đã được bật cho miền, khi người dùng bắt đầu thấy các tùy chọn để tạo phòng bên ngoài và thêm người sử dụng bên ngoài miền.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Nguồn: LVtech