Trung tâm cảnh báo G Suite khả dụng giúp xác định các mối đe dọa bảo mật

Tháng 10 23, 2018


Google đang nỗ lực thực hiện để trung tâm cảnh báo cho G Suite khả dụng với tất cả các miền. Trung tâm cảnh báo cung cấp chế độ hiển thị toàn diện về thông báo, cảnh báo và hành động liên quan đến bảo mật cần thiết trong G Suite. Trung tâm cảnh báo trước đây đã khả dụng với phiên bản beta và giúp các tổ chức G Suite phát hiện các mối đe dọa nhằm thực hiện hành động giảm thiểu tất cả mối đe dọa.

Trung tâm cảnh báo cung cấp chế độ hiển thị thống nhất các thông báo cần thiết

Trung tâm cảnh báo tập hợp các cảnh báo về một số mối quan tâm bảo mật quan trọng nhất bao gồm cảnh báo tài khoản, tấn công lừa đảo, phần mềm độc hại trong Gmail và quản lý thiết bị. Các cảnh báo này bao gồm một số tình huống.

Các cảnh báo liên quan tài khoản: các cảnh báo này sẽ bao gồm bảy trường hợp khác nhau, từ các tài khoản bị tạm ngưng được kích hoạt do các hoạt động đáng ngờ đến cảnh báo về các cuộc tấn công do tổ chức hậu thuẫn.

Cảnh báo tấn công lừa đảo và phần mềm độc hại trong Gmail: Google tận dụng máy học để xác định các chỉ báo đe dọa và phát hiện ra các mối đe dọa bằng phần mềm độc hại. Google hiển thị cảnh báo đối với các địa chỉ IP độc hại tiềm ẩn, ngay cả khi các IP này được liệt kê trong danh sách trắng đáng tin cậy của miền. Google cũng sẽ hiển thị các sự kiện lừa đảo tiềm ẩn, bao gồm cả những thư đã được cách ly hoặc đã được gửi đi.

Cảnh báo quản lý thiết bị: Google xem xét các thuộc tính thiết bị khác nhau để xác định xem thiết bị của người dùng đã bị bẻ khóa hay không. Các cảnh báo này được hiển thị cùng với các cảnh báo quản lý thiết bị khác về hoạt động thiết bị đáng ngờ.

Cảnh báo hoạt động của Google: cảnh báo hoạt động của Google cung cấp chi tiết về các vấn đề bảo mật và quyền riêng tư đang ảnh hưởng đến các dịch vụ G Suite của tổ chức.

Cảnh báo liên kết đến thông tin cụ thể và các bước khắc phục

Đối với mỗi cảnh báo, Google đính kèm các bài viết chuyên môn để giúp quản trị viên tìm hiểu về loại cảnh báo. Khi có liên quan, Google cũng có các liên kết hỗ trợ quản trị viên có thể sử dụng để thực hiện các hành động nhằm giúp khắc phục mối đe dọa. Các liên kết đến các tài nguyên này có thể truy cập được từ trang chi tiết cảnh báo trong Admin console. Quản trị viên có khả năng thực hiện hành động ngay lập tức để bảo vệ người dùng và khắc phục sự cố.

Trung tâm cảnh báo xây dựng trên chức năng của trung tâm bảo mật

Chế độ hiển thi thống nhất do trung tâm cảnh báo cung cấp sẽ giúp tất cả quản trị viên G Suite quản lý cảnh báo hiệu quả hơn và cung cấp thông tin chi tiết giúp đánh giá mức độ nguy hiểm của tổ chức đối với các vấn đề bảo mật ở cấp miền và cấp người dùng.

Ngoài ra, phiên bản G Suite Enterprise có thể sử dụng trung tâm bảo mật của G Suite để tích hợp khắc phục sự cố các vấn đề được hiển thị bằng cảnh báo. Từ mọi cảnh báo trong trung tâm cảnh báo, quản trị viên tại miền G Suite Enterprise sẽ có liên kết chuyên dụng sẽ kích hoạt truy vấn được định cấu hình trước trong công cụ truy vấn. Điều này giúp các quản trị viên này phát hiện và khắc phục sự cố chỉ với một vài cú nhấp chuột.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang triển khai dần (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech