Truyền cuộc gọi trên Google Meet tới tivi

Tháng 9 09, 2020


Tóm tắt:

Giờ đây, người dùng có thể truyền cuộc gọi trên Google Meet tới TV hoặc màn hình thông minh.

Người dùng có thể bắt đầu chuyển trước khi tham gia cuộc họp hoặc bất kỳ lúc nào trong cuộc họp.

Bằng cách xem Google Meet trên Cast, người dùng có thể biến bất kỳ phòng nào trong nhà thành phòng họp. Cho dù muốn tắt thông báo trên máy tính xách tay hoặc điện thoại để tập trung vào cuộc họp hay người dùng đang tắt tiếng và muốn tập trung vào nhiệm vụ, tính năng truyền tới TV có thể giúp làm việc hiệu quả và luôn tập trung.

Meet và Cast cũng có thể ghép nối để đơn giản hóa việc dạy học từ xa. Người học có thể xem các bạn cùng lớp và giáo án trên màn hình lớn trong khi làm việc từ máy tính xách tay, và người dạy có thể nhìn thấy nhiều sinh viên trong một cuộc gọi.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite và người dùng tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech