Tự động cung cấp ba ứng dụng bổ sung cho người dùng

Tháng 2 16, 2019


Những thay đổi mới:

Google bổ sung hỗ trợ cung cấp tự động cho ba ứng dụng mới:

  • Boomi
  • Keeper
  • SpaceIQ

Ảnh hưởng: chỉ quản trị viên.

Vì sao sử dụng:

Khi cung cấp tự động được bật cho ứng dụng bên thứ ba được hỗ trợ, mọi người dùng được tạo, sửa đổi hoặc xóa trong G Suite cũng sẽ tự động được thêm, chỉnh sửa hoặc xóa trong ứng dụng của bên thứ ba. Tính năng này rất phổ biến với quản trị viên, vì nó loại bỏ chi phí quản lý người dùng trên nhiều ứng dụng SaaS của bên thứ ba.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: Để biết thêm thông tin về cách thiết lập cung cấp tự động
  • Người dùng cuối: Không cần hành động.

Chi tiết ra mắt

Hangouts Meet và Hangouts cổ điển sẽ ngừng sử dụng địa chỉ IP cũ vào 14/2/2019. Vì sự thay đổi này có thể ảnh hưởng đến việc tối ưu hóa mạng đã được cài đặt trước đây, quản trị viên nên sử dụng các địa chỉ IP này như là một phần trong cấu hình mạng và tường lửa.

Liên kết hữu ích

Tự động cung cấp cho người dùng

Sử dụng SAML to để cài đặt liên kết SSO

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang triển khai dần (15  ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 4/2/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang triển khai dần (15  ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 4/2/2019.

Phiên bản phát hành:


Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được TẮT theo mặc định và có thể kích hoạt ở cấp độ đơn vị tổ chức.

Nguồn: LVtech