Tự động hóa và mở rộng các bản cập nhật Trang tính được kết nối với các API

Tháng 9 08, 2020


Tính năng mới:

Gần đây, Google đã ra mắt Trang tính được kết nối, kết nối Google Sheets và BigQuery để giúp người dùng phân tích các tập dữ liệu lớn bằng các công cụ bảng tính quen thuộc. Google hiện đang thêm hỗ trợ cho các macro và API để giúp tự động hóa các tác vụ cũng như cung cấp quyền truy cập trên thiết bị di động. Cụ thể, bây giờ người dùng có thể sử dụng Trang tính được kết nối với:

 • Sheets Macro Recorder, để ghi lại các tập lệnh Apps Script và tự động hóa các tác vụ hàng ngày.
 • Apps Script Sheets API, để phát triển các tiện ích mở rộng, tiện ích bổ sung và ứng dụng.

 • Ứng dụng trang tính dành cho thiết bị di động, để xem Trang tính được kết nối trên AndroidiOS

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối và lập trình viên.

Tại sao sử dụng:

Ghi macro trong Trang tính

Người dùng thể sử dụng trình ghi macro để ghi lại thời điểm tạo, chỉnh sửa, xóa và làm mới các đối tượng Trang tính được Kết nối. Thao tác này tạo macro, sau đó người dùng có thể chạy trực tiếp trong trang tính để làm mới dữ liệu. Điều này có thể tự động hóa các tác vụ thông thường, tiết kiệm thời gian và giảm lỗi.

Apps Script và Sheets API 

Người dùng có thể sử dụng các API này để viết các tập lệnh và ứng dụng tự động hóa các tác vụ. Ví dụ: người dùng có thể tự động hóa các hàm CRUD cho các đối tượng Trang tính được Kết nối, bao gồm trang tính, công thức, bảng tổng hợp và trích xuất. Ngoài ra, người dùng có thể sử dụng các API để làm mới các đối tượng này, cũng như để làm mới biểu đồ.

Hỗ trợ trên thiết bị di động

Giờ đây, người dùng có thể xem Trang tính được kết nối trên thiết bị di động. Người dùng cũng có thể sao chép và dán dữ liệu từ Trang tính được kết nối bằng ứng dụng dành cho thiết bị di động. Ở giai đoạn này, người dùng không thể tạo, chỉnh sửa hoặc làm mới dữ liệu trong Trang tính được kết nối trên thiết bị di động.

Làm thế nào đã bắt đầu:

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh, bản phát hành theo định kỳ:
  • Ghi macro trong Trang tính: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 26/8/2020
  • Apps Script: hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.
  • Sheet API: khả dụng vào tháng 9.
  • Ứng dụng Android: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 17/8/2020. Để có quyền truy cập, hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất của ứng dụng Sheet dành cho Android.
  • Ứng dụng iOS: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 24/8/2020. Để có quyền truy cập, hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất của ứng dụng Sheet dành cho iOS.

Phiên bản phát hành:

Nguồn: LVtech