Tự động lưu tiến trình trả lời trong Google Forms: bản beta khả dụng đối với khách hàng Google Workspace for Education

Tháng 4 09, 2021


Tính năng mới:

Tuần tới, Google sẽ tung ra các câu trả lời nháp cho Google Forms ở phiên bản beta. Khi trả lời một Google Form, Bài kiểm tra hoặc Bài tập trắc nghiệm trong Classroom khi đăng nhập vào tài khoản Google Workspace, tiến trình sẽ tự động được lưu dưới dạng bản nháp trong 30 ngày kể từ lần chỉnh sửa cuối cùng hoặc cho đến khi biểu mẫu được hoàn thành.

Bản beta này chỉ dành đối với khách hàng của Google Workspace for Education. Quản trị viên có thể sử dụng biểu mẫu này để tham gia bản beta.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Với tính năng mới này, người dùng sẽ không phải bắt đầu lại nếu không thể hoàn thành biểu mẫu hoặc bài kiểm tra trong một lần, nếu muốn chuyển đổi giữa nhiều thiết bị hoặc nếu kết nối internet bị ngắt trước khi câu trả lời được gửi.

Lưu ý rằng trong giai đoạn thử nghiệm, Forms sẽ chỉ tự động lưu tiến trình dưới dạng bản nháp cho người dùng trong miền khi đăng nhập vào tài khoản Google Workspace for Education.

Yêu cầu về vị trí dữ liệu

Để tham gia bản beta, miền không thể có các yêu cầu về vị trí dữ liệu. Để xác định xem có vùng dữ liệu hay không, hãy sử dụng bài viết này trong Trung tâm trợ giúp về vị trí địa lý cho dữ liệu.

Tính khả dụng

Mặc dù bản beta này chỉ khả dụng đối với khách hàng của Google Workspace for Education, nhưng tính năng này sẽ được cung cấp cho tất cả khách hàng của Google Workspace vào cuối năm nay.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: quản trị viên của Google Workspace for Education có thể sử dụng biểu mẫu này để yêu cầu tham gia Draft Responses Beta for Google Forms. Quản trị viên sẽ được thông báo qua email sau khi được chấp nhận tham gia bản beta và khi bản beta khả dụng.

  • Người dùng cuối: không cần thực hiện hành động nào. Khi bản beta bắt đầu, các câu trả lời nháp sẽ tự động được lưu khi đăng nhập vào tài khoản Google. Để xem các câu trả lời đã soạn thảo, chỉ cần mở lại liên kết biểu mẫu khi đăng nhập vào tài khoản Google. 

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với các khách hàng của Google Workspace for Education Fundamentals, Education Plus, Education Standard và các khách hàng Teaching and Learning Upgrade.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như các khách hàng của G Suite Basic, Business, Frontline và Nonprofits.

 

Nguồn: LVtech