Tự động xem các lịch được chia sẻ được liên kết với Google Group

Tháng 8 06, 2020


Tóm tắt:

Khi tham gia Google Group, người dùng sẽ nhận được email liệt kê các lịch được chia sẻ và có thể truy cập vì là thành viên nhóm - trong vòng một giờ ngay sau thời điểm tham gia nhóm. Điều này sẽ giúp các thành viên nhóm và nhân viên mới dễ dàng hơn để tìm hiểu các lịch có liên quan và loại bỏ sự cần thiết đối với nhóm hiện hữu trong việc chia sẻ lịch theo cách thủ công.

Ví dụ về email thông báo chia sẻ lịch

Người dùng cũng sẽ có thể thêm các lịch được chia sẻ này vào danh sách lịch chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Lưu ý, nếu một nhóm có hơn 100 lịch được chia sẻ, các thành viên mới sẽ không nhận được email.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát dành cho quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: email này sẽ được gửi theo mặc định bất cứ khi nào người dùng tham gia Google Group mới có lịch được chia sẻ liên kết. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về việc chia sẻ lịch.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 20/07/2020.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hon 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 3/8/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả người dùng G Suite.

Nguồn: LVtech