Tự tin thuyết trình với thanh công cụ dành cho người thuyết trình được cải tiến trong Google Slides

Tháng 3 18, 2021


Tóm tắt:

Google đang cập nhật thanh công cụ của người trình bày trong Google Slides để làm nổi bật các điều khiển cần thiết khi trình bày, đảm bảo trải nghiệm tốt hơn, ít xâm phạm hơn cho người trình bày và người xem bản trình bày.

Khi trình bày, bây giờ người dùng sẽ thấy các tùy chọn cho:

  • Chọn trang trình bày trước đó hoặc tiếp theo,
  • Chọn bất kỳ trang trình bày từ bộ chọn,
  • Trình đơn ba chấm bổ sung, sẽ mở ra các tùy chọn để mở ghi chú của người thuyết trình, tự động phát, tùy chọn phụ đề và hơn thế nữa.

Ngoài ra, Google đã giảm kích thước của vùng kích hoạt cho thanh người trình bày để giảm thiểu sự phân tâm hoặc cản trở nội dung.

Nhận được phản hồi từ khách hàng rằng thanh công cụ cũ dành cho người thuyết trình trong Google Slides đang cản trở nội dung và tạo ra sự phân tâm cho người thuyết trình và người nghe, Google đã thu gọn thanh công cụ của người thuyết trình xuống các điều khiển cần thiết nhất để bây giờ có thể tự tin trình bày. Hy vọng những cải tiến này sẽ giúp phần trình bày và tương tác với khán giả một cách tự tin hơn mà không phải lo lắng về khả năng gián đoạn.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách trình bày trong Google Slides.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 15/3/2021.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 26/3/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.
  • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech