Tùy chỉnh biểu đồ trục mới trong Google Sheets: ký hiệu phân cách, khoảng chia ký hiệu phân cách và hiệu chỉnh các trục

Tháng 7 10, 2020


Tóm tắt:

Google đã thêm các tính năng mới để giúp người dùng tùy chỉnh biểu đồ trục trong Google Sheets và trực quan hóa dữ liệu trong biểu đồ tốt hơn. Các tùy chọn mới là:

  • Thêm hiển thị ký hiệu phân cách chính và phân cách phụ vào biểu đồ.
  • Tùy chỉnh vị trí ký hiệu phân cách (bên trong, bên ngoài, chéo) và kiểu dáng (màu sắc, chiều dài và độ dày).
  • Đặt khoảng chia số chính xác giữa các ký hiệu phân cách chính và phân cách phụ trên các trục hoặc đường lưới.
  • Chọn hiển thị hoặc xóa dòng ký hiệu phân cách của trục.

Vui lòng xem các thay đổi này trong các hình ảnh sau đây.

Tùy chỉnh vị trí và ký hiệu phân cách

Đặt khoảng cách giữa các ký hiệu phân cách và đường lưới

Chọn hiển thị hoặc xóa đường trục

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát dành cho quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về việc tùy chỉnh các trục trong Google Sheets.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày cho khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 29/6/2020.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày cho khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 20/7/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng G Suite và người dùng tài khoản Google cá nhân

Nguồn: LVtech