Tùy chỉnh kiểu văn bản và giao diện trong Google Sites

Tháng 12 05, 2020


Tóm tắt:

Giờ đây, người dùng có thể điều chỉnh kích thước văn bản, màu sắc, phông chữ, khoảng cách và hơn thế nữa khi nhập vào hộp văn bản trong Google Sites. Điều này mở rộng đáng kể khả năng hiển thị đối với các từ, đoạn văn, trang. Tính năng này sẽ giúp người dùng dễ dàng tạo trang web hiển thị như mong muốn.

Vào năm 2021, Google sẽ bổ sung khả năng tạo chủ đề, cho phép người dùng dễ dàng đặt phông chữ, màu sắc và phong cách trên toàn bộ trang web.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ tự động khả dụng. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thay đổi giao diện trang web.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 1/12/2020.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 5/1/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như các khách hàng G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education và Nonprofits

Nguồn: LVtech