Tùy chỉnh màu của các thư mục và lối tắt cho các thư mục trong Google Drive

Tháng 6 09, 2021


Tính năng mới:

Giờ đây, người dùng có thể tùy chỉnh màu sắc của các thư mục trong bộ nhớ dùng chung -  và các phím tắt cho các thư mục. Trước đây, chỉ có thể tùy chỉnh màu sắc của các thư mục trong My Drive.

Bộ nhớ dùng chung trao quyền cho các nhóm và tổ chức lưu trữ, truy cập và cộng tác trên các tập tin. Phím tắt là con trỏ đến các tập tin được lưu trữ trong một thư mục khác hoặc trong một Drive  khác, giúp dễ dàng hiển thị nội dung mà không cần tạo bản sao của tập tin.

Ảnh hưởng: 

Quản trị viên, người dùng cuối, lập trình viên.

Tại sao sử dụng:

Việc gán màu cho các thư mục cụ thể có thể giúp người dùng tổ chức dữ liệu Google Drive một cách trực quan. Ví dụ: người dùng có thể gán màu cho các thư mục quan trọng nhất, giúp điều hướng nhanh chóng đến các thư mục trong Drive dễ dàng hơn.

Lưu ý: màu thư mục tùy chỉnh trong My Drive, bộ nhớ dùng chung và lối tắt chỉ hiển thị với chính người dùng.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Lập trình viên: có thể sử dụng Drive API để đặt màu thư mục.

  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tùy chỉnh màu thư mục.

Thời gian triển khai:

Google Drive trên web

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu vào ngày 3/6/2021.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu vào ngày 17/6/2021.

Google Drive trên thiết bị di động:

  • Đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu vào ngày 3/6/2021.

  • Lưu ý: yêu cầu phiên bản ứng dụng 2.21.20 trở lên đối với Android và 4.2021.20204 trở lên đối với iOS.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business và người dùng có Tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech