Tùy chọn mặc định phát lại video trong Google Slides

Tháng 10 30, 2020


Tóm tắt:

Google đang cập nhật cách phát video mặc định khi trình bày trong Google Slides. Bây giờ, video sẽ bắt đầu phát khi người dùng nhấp để chuyển bản trình bày. Trước đây, người thuyết trình phải nhấp vào video để bắt đầu phát.

Với lần cải tiến này, hiện có ba tùy chọn để điều khiển phát lại:

  • Phát (khi nhấp chuột) - Video sẽ phát khi chuyển trang trình bày. (đây là tùy chọn mặc định mới.)
  • Phát (tự động) - Video sẽ phát mà không cần nhấp vào để xem trước.
  • Phát (thủ công) - Video sẽ phát khi nhấp cụ thể vào video được nhúng trong trang chiếu trong khi trình bày. (trước đây là mặc định.)

Tùy chọn mới phát khi nhấp chuột giống như bất kỳ hoạt ảnh hoặc chuyển đổi trang chiếu nào khác. Khi người dùng đang trình bày với một video được nhúng, hãy chuyển trang trình bày bằng cách nhấn phím, nhấp chuột hoặc sử dụng công cụ điều khiển từ xa và video sẽ bắt đầu phát. Người dùng có thể điều chỉnh trình tự phát video trong thanh bên, vì vậy có thể phối hợp phát lại với các hoạt ảnh khác trên trang chiếu.

Lưu ý rằng thay đổi về hành vi mặc định này sẽ chỉ áp dụng cho các video được chèn sau khi quá trình cải tiến diễn ra. Các video đã có trong bản trình bày sẽ không tự động thay đổi kiểu phát lại, nhưng người dùng có thể thay đổi theo cách thủ công trong các tùy chọn định dạng.

Mặc định mới sẽ giúp cho các bài thuyết trình trôi chảy hơn và giảm bớt sự phân tâm, vì vậy người thuyết trình có thể tập trung vào nội dung hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và có thể bị tắt đối với bất kỳ video nào ở các tùy chọn định dạng video. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về video trong Google Slides

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 14/10/2020.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày để hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 4/11/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education, Enterprise for Education, Nonprofits và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

 

Nguồn: LVtech