Tùy chọn xác minh 2 bước mới cho tài khoản G Suite

Tháng 4 03, 2019


Những tính năng mới: Google cập nhật cách thức Xác minh 2 bước khi làm việc trong G Suite. Điều này sẽ cung cấp các phương thức khả dụng Xác minh 2 bước mới cho một số thiết bị và cập nhật giao diện người dùng Xác minh 2 bước trên thiết bị di động và máy tính. Có ba tác động chính:

  • Giao diện xác minh 2 bước mới
  • Các màn hình khác nhau trên các trình duyệt khác nhau (Safari, Edge, v.v...)
  • Hỗ trợ khóa bảo mật Bluetooth mở rộng

Ảnh hưởng: quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng: Google hy vọng rằng những cập nhật này giúp Xác minh 2 bước dễ sử dụng hơn. Xác minh 2 bước tạo thêm lớp rào cản giúp đảm bảo an toàn dữ liệu doanh nghiệp và tránh khỏi việc truy cập của tội phạm công nghệ cao. Bật Xác minh 2 bước là điều quan trọng nhất có thể làm để tài khoản an toàn hơn và bảo vệ doanh nghiệp.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cách thiết lập Xác minh 2 bước cho tổ chức/doanh nghiệp.
  • Người dùng cuối: Không yêu cầu hành động.

Chi tiết bổ sung

Giao diện xác minh 2 bước mới: người dùng có thể xem hình minh họa, văn bản và hướng dẫn mới, hộp thoại trong Xác minh 2 bước khi sử dụng khóa bảo mật bluetooth hoặc usb trong hình ảnh dưới đây.

Các màn hình khác nhau trên các trình duyệt khác nhau: người dùng có thể thấy các giao diện khác nhau trên Chrome, Safari, Firefox, Edge và các trình duyệt khác. Trước đây, nhà cung cấp dịch vụ (Google) chịu trách nhiệm hiển thị các hộp thoại này. Bây giờ trình duyệt web chịu trách nhiệm. Do đó, giao diện có thể khác nhau trên mỗi trình duyệt.

Mở rộng việc hỗ trợ khóa bảo mật Bluetooth: Các phím Bluetooth sẽ bắt đầu được triển khai dần và có thể được bật trên Linux.

Màn hình Xác minh 2 bước mới trên trình duyệt Google Chrome

Màn hình xác minh 2 bước cũ

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang triển khai dần (14 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 26/3/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang triển khai dần (14 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 26/3/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Cập nhật giao diện người dùng sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech