Ứng dụng Chính sách thiết bị của Google sắp ngưng hỗ trợ iOS 9.0

Tháng 10 05, 2019


Ứng dụng Chính sách thiết bị của Google sẽ không hỗ trợ các thiết bị di động chạy phiên bản iOS 9.0 trở xuống sau cuối năm 2019. Nếu tổ chức/doanh nghiệp đã bật quản lý thiết bị di động nâng cao (MDM), người dùng phải nâng cấp lên phiên bản iOS 10.0 trở lên để truy cập các tính năng MDM mới hoặc để tải xuống ứng dụng Chính sách thiết bị lần đầu tiên.

Google sẽ xóa hỗ trợ đối với iOS 9.0 trong lần phát hành đầu tiên của ứng dụng Chính sách thiết bị vào năm 2020. Do đó, quản trị viên hãy đảm bảo người dùng nâng cấp thiết bị trước cuối năm để tránh làm gián đoạn công việc.

Vui lòng tham khảo Trung tâm trợ giúp để tìm thêm thông tin về các yêu cầu thiết bị tối thiểu đối với quản lý di động của Google.

Nguồn: LVtech