Ứng dụng Bài tập hiện được phát hành công khai đối với khách hàng G Suite Education

Tháng 8 24, 2020


Tóm tắt: 

Google đang phát hành công khai ứng dụng Bài tập như Dịch vụ cốt lõi đối với khách hàng G Suite Education. Trước đó tính năng này đã khả dụng bản beta. Bài tập là một ứng dụng bổ trợ cho hệ thống quản lý học tập của trường học (LMS), giúp đơn giản hóa quá trình tạo và chấm điểm các môn học với các công cụ hợp tác linh hoạt và dễ sử dụng.

Người hướng dẫn có thể sử dụng các công cụ G Suite Education để tối ưu hóa quy trình giao bài tập bao gồm:

  • Phân phối các mẫu và trang tính Google Drive được cá nhân hóa cho học viên
  • Cho phép học viên gửi tập tin Google Drive dưới dạng bài tập
  • Phân tích bài tập của học viên để xem có tình trạng đạo văn hay không và khuyến khích các bài viết thực chất thông qua báo cáo về độ nguyên gốc
  • Nhận xét và chấm điểm (các ý kiến nhận xét và điểm số sẽ đồng bộ hóa với sổ điểm trên LMS)

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: ứng dụng Bài tập hoạt động như một Khả năng tương tác Công cụ học tập (LTI) được tích hợp trong LMS, phải được cài đặt hoặc cấu hình trong LMS của trường trước khi bất kỳ người hướng dẫn hoặc người dùng nào có thể bắt đầu sử dụng. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thiết lập Bài tập.
  • Người hướng dẫn và người dùng cuối: không cần thực hiện hành động nào cho đến khi quản trị viên bật ứng dụng Bài tập. Sau khi được bật, hãy sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách hoạt động của ứng dụng Bài tập.


Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày tùy vào khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 11/8/2020.

Phiên bản phát hành:

Nguồn: LVtech