Ứng dụng Google Contacts (v2.1) hiện khả dụng cho nhiều thiết bị Android

Tháng 2 28, 2018


Ứng dụng Google Contacts hiện khả dụng cho thiết bị Android 5.0 (Lollipop) trở lên, bao gồm Samsung, LG, Motorola và các thiết bị khác.

Người dùng Android  giờ đây có thể tải xuống phiên bản 2.1 của ứng dụng Contacts từ Play Store. Phiên bản này có các tính năng:

  • Phương thức đơn giản để di chuyển các địa chỉ liên hệ từ thiết bị vào Tài khoản Google, vì vậy các địa chỉ liên hệ được sao lưu an toàn và có sẵn trên tất cả các thiết bị.
  • Tách biệt hoàn toàn giữa địa chỉ liên lạc trong công việc và của cá nhân.
  • Đề xuất thêm địa chỉ liên hệ mới, xóa các bản sao và nhiều hơn nữa.

Chi tiết ra mắt

Tình năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech