Ứng dụng quản lý Android mới cho các thiết bị được đăng ký sau ngày 16/09/2019

Tháng 9 19, 2019


Tính năng mới:

Vào ngày 16/09/2019, Google sẽ bắt đầu dần dần triển khai một hệ thống quản lý Android mới có tên “API quản lý Android”. Các ứng dụng được quản lý thông qua hệ thống mới cũng sẽ sử dụng ứng dụng quản lý trên thiết bị mới, Chính sách thiết bị Android, sẽ thay thế ứng dụng Chính sách thiết bị Google Apps hiện tại.

Mặc dù ứng dụng mới có các tính năng hầu như tương tự, nhưng có một số khác biệt trong quản lý và việc sử dụng sẽ ảnh hưởng đến quản trị viên G Suite và người dùng cuối. Các thay đổi sẽ giúp quản trị viên và người dùng dễ dàng hơn trong việc thiết lập và quản lý thiết bị Android cho công việc.

Quản trị viên sẽ nhận được thông báo qua email trước khi thay đổi này tác động đến tên miền

Việc triển khai sẽ được tiến hành theo các giai đoạn và có thể mất vài tháng để tiếp cận tất cả các miền. Google sẽ gửi email cho quản trị viên chính của tổ chức/doanh nghiệp khoảng 3 tuần trước khi miền thay đổi cùng với thời gian triển khai cụ thể hơn.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Ứng dụng mới sẽ có mối quan hệ chặt chẽ hơn với cơ sở hạ tầng Android, cho phép nhanh chóng thêm các tính năng mới và dễ dàng phát triển các bản cập nhật hơn để tăng cường bảo mật; đồng thời cũng sẽ cung cấp trải nghiệm liền mạch hơn cho người dùng cuối, với ít ứng dụng hơn để quản lý và nhiều tính năng tích hợp hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: làm quen với các thay đổi được nêu trong bài đăng này, bao gồm phần chi tiết bổ sung được liệt kê sau đây đồng thời thông tin cho người dùng về những thay đổi.
 • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động.

Thông tin bổ sung:

Các thiết bị sẽ sử dụng ứng dụng quản lý Android mới

Một khi thay đổi này đã được triển khai, các thiết bị mới được đăng ký đáp ứng các yêu cầu sau sẽ được quản lý tự động bằng API quản lý Android:

 • Thiết bị đang sử dụng Android M trở lên.
 • Thiết bị hỗ trợ hồ sơ công việc và chế độ thiết bị thuộc sở hữu của công ty (được quản lý hoàn toàn).
 • Tài khoản người dùng được quản lý thiết bị di động nâng cao.

Điều này sẽ không ảnh hưởng đến các thiết bị đã đăng ký trước đó; họ vẫn sẽ được quản lý thông qua ứng dụng khách quản lý Android cũ.

Cách quản lý thiết bị khác với khách hàng mới

Trong bảng điều khiển dành cho quản trị viên, hầu hết các chức năng sẽ giữ nguyên. Tất cả các thiết bị sẽ được hiển thị và quản lý thông qua cùng một giao diện tại Bảng điều khiển dành cho quản trị viên> Quản lý thiết bị.

Tuy nhiên, sẽ có một số thay đổi đối với các thiết bị được quản lý thông qua ứng dụng mới.

Các tính năng sau sẽ không được hỗ trợ:

 • Chế độ quản trị thiết bị
 • Tùy chọn tắt thiết lập Hồ sơ công việc (trong trường hợp không muốn sử dụng Hồ sơ công việc trong tổ chức/doanh nghiệp, quản trị viên có thể hướng dẫn người dùng thiết lập thiết bị mà không cần bật tính năng này)
 • Xóa tài khoản đối với các thiết bị hoặc thiết bị thuộc sở hữu của công ty ở chế độ (Xóa thiết bị vẫn khả dụng) thiết bị (chủ sở hữu thiết bị) được quản lý hoàn toàn

Các tính năng mới sẽ khả dụng:

Các tính năng sau sẽ thay đổi:

 • Nếu chọn Xóa thiết bị theo cách thủ công, quản trị viên sẽ có một tùy chọn mới để giữ lại cài đặt bảo vệ khôi phục cài đặt gốc hoặc xóa hoàn toàn.
 • Cài đặt xóa tài khoản tự động sẽ thực hiện Xóa thiết bị cho các thiết bị ở chế độ thiết bị được quản lý hoàn toàn (chủ sở hữu thiết bị). Ngoài việc được áp dụng khi thiết bị không đồng bộ hóa, tính năng xóa tài khoản tự động sẽ được kích hoạt khi thiết bị nằm ngoài một số chính sách (ví dụ: khi chính sách mật mã hạn chế hơn đã được quản trị viên thực thi). Trong cả hai trường hợp, người dùng sẽ được cung cấp thời gian và thông báo để khắc phục sự cố trước khi việc xóa toàn bộ diễn ra.
 • Quy tắc quản lý thiết bị sẽ bắt đầu xóa thiết bị thay vì xóa tài khoản cho các thiết bị ở chế độ thiết bị (chủ sở hữu thiết bị) được quản lý hoàn toàn.

Quản trị viên có thể xem ứng dụng nào đang quản lý thiết bị trong Admin console tại Chi tiết bảo mật > Yếu tố người dùng. Các thiết bị sử dụng ứng dụng cũ sẽ có phiên bản Chính sách thiết bị của Google Apps, trong khi các thiết bị sử dụng ứng dụng mới sẽ có phiên bản Chính sách thiết bị Android. VUi lòng tham khảo Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cách xem chi tiết thiết bị di động.

Cách sử dụng một thiết bị khác với chính sách mới

Những thay đổi có thể người dùng cuối nhận thấy bao gồm:

 • Người dùng sẽ có một trải nghiệm đăng ký được cập nhật.
 • Sau khi phiên bản mới được triển khai, người dùng sẽ không còn thấy ứng dụng Chính sách thiết bị. Hệ thống quản lý mới và ứng dụng Chính sách thiết bị Android sẽ được tích hợp với Android để có trải nghiệm liền mạch hơn.
 • Người dùng có thể sử dụng Thiết bị của tôi để quản lý thiết bị (hiện tại, người dùng có thể sử dụng Tìm thiết bị của tôi).
 • Nếu tổ chức/doanh nghiệp áp dụng thực thi mật khẩu mạnh, mật khẩu sẽ yêu cầu một ký hiệu bên cạnh chữ cái và số từng được yêu cầu trước đây.

Người dùng sẽ trải nghiệm một luồng thiết lập hơi khác khi đăng ký thiết bị mới.

Di chuyển từ hệ thống cũ sang API quản lý Android

Một khi thay đổi này đã được triển khai, quản trị viên có thể di chuyển người dùng và thiết bị theo cách thủ công sang API quản lý Android mới theo các cách sau:

 • Khôi phục cài đặt gốc và đăng ký lại bất kỳ thiết bị đủ điều kiện.
 • Cung cấp một thiết bị mới và đăng ký thiết bị đó.

Trong tương lai, Google sẽ thêm các tùy chọn và công cụ để giúp di chuyển các thiết bị hiện hữu để sử dụng API quản lý Android. Tham khảo trang tin G Suite để biết các thay đổi và cập nhật di chuyển mới nhất.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

 • Tất cả các miền: đang mở rộng triển khai (có khả năng lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 16/09/2019. Việc triển khai sẽ được tiến hành theo các giai đoạn và có thể mất vài tháng để tiếp cận tất cả các miền.
 • Quản trị viên miền chính sẽ được thông báo qua email khoảng 3 tuần trước khi triển khai đối với tên miền đang quản lý.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

 • Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định đối với các thiết bị mới đáp ứng nhu cầu kể trên.

Nguồn: LVtech