Vẽ và yêu cầu vẽ từ thiết bị di động với bản phát hành Jamboard mới nhất

Tháng 7 24, 2018


Với bản phát hành của tháng này, Google đã thêm hai tính năng mới dành riêng cho Jamboard cho thiết bị di động: công cụ vẽ và khả năng yêu cầu vẽ khi sử dụng giao tiếp tầm ngắn (NFC).

Vẽ và chỉnh sửa từ thiết bị di động

Trong ứng dụng di động Jamboard, giờ đây người dùng có thể:

  • Vẽ bằng bút vẽ Jamboard
  • Sử dụng công cụ chọn màu
  • Sử dụng công cụ nhận dạng chữ viết tay và hình dạng
  • Sử dụng con trỏ laser
  • Tẩy và xóa các chức năng trên bảng

Yêu cầu vẽ với thiết bị di động hỗ trợ NFC

Người dùng có thể sử dụng NFC từ điện thoại để có quyền sở hữu công cụ vẽ từ Jamboard hoặc đẩy hình vẽ của họ vào Jamboard bằng thiết bị di động. Rất đơn giản, chỉ cần chạm vào điện thoại là đã có thể sử dụng tính năng này.

Các biểu tượng được cập nhật trên thiết bị và ứng dụng Jamboard

Các biểu tượng trên thanh công cụ trên cả thiết bị Jamboard và ứng dụng di động đã được cập nhật. Điều quan trọng cần lưu ý là mũi tên di chuyển thanh công cụ từ trái sang cạnh phải của Jamboard đã bị xóa trong phiên bản này.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite Basic, Business, EnterpriseEducation.

Thời gian triển khai:

Đang triển khai dần (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech