[Việc cần làm] Quá trình nâng cấp từ Hangouts phiên bản cũ lên Google Chat sẽ diễn ra vào ngày 1/6/2021

Tháng 5 20, 2021


Xin chào Quản trị viên!

Vào ngày 1/6/2021, Google sẽ bắt đầu nâng cấp cho những người dùng. Đây là những người dùng đã chọn nâng cấp chế độ cài đặt dịch vụ “Chat và Hangouts phiên bản cũ” lên chế độ cài đặt “Ưu tiên Chat” trừ khi quản trị viên chọn không nâng cấp một cách rõ ràng. Xin lưu ý rằng Google  đã ra mắt chế độ cài đặt “Ưu tiên Chat” trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên Google Workspace vào năm ngoái.

Sau ngày 1/6/2021, Google sẽ nâng cấp lên chế độ cài đặt "Ưu tiên Chat" đối với những người đang dùng chế độ cài đặt “Chat và Hangouts phiên bản cũ” trong miền. Google sẽ loại bỏ chế độ cài đặt “Chat và Hangouts phiên bản cũ” trừ khi quản trị viên chọn không nâng cấp. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến những người dùng đã chọn chế độ cài đặt “Chỉ Chat”, “Ưu tiên Chat” hay “Chỉ Hangouts phiên bản cũ” hoặc những người dùng đã tắt cả hai dịch vụ.

Điều này ảnh hưởng như thế nào đến tổ chức?

Google Chat sẽ thay thế Hangouts phiên bản cũ trở thành ứng dụng trò chuyện mặc định cho người dùng bị ảnh hưởng. Quá trình nâng cấp tự động này sẽ bắt đầu triển khai vào ngày 1/6/2021 và có thể mất tối đa 2 tuần để hoàn tất. Sau đó, Google sẽ loại bỏ chế độ cài đặt “Chat và Hangouts phiên bản cũ”.

Quản trị viên cần phải làm gì?

 • Nếu không người dùng nào trong miền chọn chế độ cài đặt dịch vụ “Chat và Hangouts phiên bản cũ”, thì quản trị viên không cần phải làm gì.

 • Nếu người dùng trong miền chọn chế độ cài đặt dịch vụ “Chat và Hangouts phiên bản cũ”, quản trị viên sẽ có các lựa chọn sau:

 1. Nếu muốn chọn ngày nâng cấp lên chế độ cài đặt “Ưu tiên Chat” cho tất cả người dùng, nên chọn chế độ cài đặt đó trong thẻ Cài đặt dịch vụ vào ngày mong muốn trước ngày 1/6/2021 bằng cách thực hiện những bước sau:

  • Trên Trang chủ của Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, hãy chuyển đến mục Ứng dụng > Google Workspace > Google Chat và Hangouts phiên bản cũ.

  • Nhấp vào Trạng thái dịch vụ.

   Quản trị viên có thể chọn áp dụng chế độ cài đặt này cho toàn bộ tổ chức hoặc chỉ cho các đơn vị tổ chức đã chọn. Lưu ý: quản trị viên nên nâng cấp cho tất cả mọi người cùng lúc để giảm thiểu những vấn đề tiềm ẩn liên quan đến việc có nhiều chế độ cài đặt trên mạng của tổ chức.

  • Chọn Ưu tiên Chat.

  • Nhấp vào Lưu.

 2. Nếu chưa sẵn sàng chuyển đổi miền của mình sang chế độ cài đặt “Ưu tiên Chat” trước ngày 1/6/2021 và vẫn muốn giữ lại các chế độ cài đặt dịch vụ hiện tại, thì quản trị viên có thể chọn không chuyển đổi trên Bảng điều khiển dành cho quản trị viên bằng cách thực hiện các bước sau:

Nếu quản trị viên không hành động, tất cả người dùng trong tổ chức đã chọn chế độ cài đặt “Chat và Hangouts phiên bản cũ” sẽ tự động được nâng cấp lên chế độ cài đặt “Ưu tiên Chat” trong khoảng thời gian 2 tuần. Chế độ cài đặt “Chat và Hangouts phiên bản cũ” cũng sẽ bị ẩn và không còn dùng được nữa.

Thông tin chi tiết khác

 • Những người dùng trong miền đã chọn chế độ cài đặt “Ưu tiên Chat” hoặc “Chỉ Chat” cũng sẽ không thấy chế độ cài đặt “Chat và Hangouts phiên bản cũ”.

 • Nhật ký trò chuyện: ngoại trừ một vài trường hợp ngoại lệ đặc biệt, những tin nhắn gửi trong cuộc trò chuyện nhóm và cuộc trò chuyện 1:1 qua Hangouts phiên bản cũ sẽ xuất hiện trong Chat..

 • Gọi điện trực tiếp: ứng dụng Chat chưa hỗ trợ tính năng gọi điện trực tiếp giống như Hangouts phiên bản cũ. Tính năng gọi điện trực tiếp cho ứng dụng Chat dự kiến sẽ ra mắt vào quý 3 năm 2021.

 • Tính năng dành cho quản trị viên: Google có thể cấp cho khách hàng các quyền đặc biệt đối với những tính năng sau đây theo yêu cầu*:

  1. Cho phép quản trị viên tắt tùy chọn tải tập tin lên

  2. Sử dụng giải pháp lưu trữ của bên thứ ba

 • *Lưu ý: Những tính năng trên vẫn ở giai đoạn thử nghiệm và chưa được phát hành rộng rãi (GA).

Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp

Để biết thêm thông tin chi tiết về đợt triển khai nói trên, hãy xem bài viết này trong trung tâm trợ giúp.

Để biết thêm thông tin chi tiết về quá trình chuyển đổi Chat và các hạn chế đã biết khác, vui lòng xem Trung tâm trợ giúp việc chuyển đổi sang Chat.

Trân trọng!

 

LVtech