Xác thực cấu hình MTA-STS trong Admin console

Tháng 10 10, 2019


Tính năng mới:

Đầu năm nay, Google đã thông báo rằng Gmail sẽ thực thi tiêu chuẩn bảo mật MTA-STS trong phiên bản beta. Hiện tại, Google đang thêm một trang chẩn đoán cho tất cả quản trị viên để xác thực cấu hình MTA-STS.

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Trên trang này, quản trị viên có thể xác thực cấu hình báo cáo MTA-STS và TLS. Nếu bất kỳ tên miền nào không được định cấu hình chính xác, quản trị viên sẽ thấy hiển thị cấu hình được đề xuất, giúp dễ dàng định cấu hình cài đặt MTA-STS mới.

Làm thế nào để bắt đầu

  • Quản trị viên: trong Admin console, điều hướng đến Ứng dụng > G Suite > Cài đặt cho Gmail > Cài đặt nâng cao. Tại đây, quản trị viên có thể xác thực cấu hình MTA-STS.
  • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động.

Liên kết hữu ích:

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 8/10/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 8/10/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

  • Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech