Xây dựng ứng dụng cho doanh nghiệp với App Maker

Tháng 6 26, 2018


Thật dễ dàng để làm quen với việc làm mọi thứ theo một cách nhất định. Đây có thể là một điều tốt nếu đang chuẩn bị cho World Cup, nơi mà quá trình, sự lặp lại và thói quen có thể giúp trở thành một nhà vô địch. Nhưng với những người dựa vào quy trình công việc nhất định để hoàn thành công việc — như ngân sách hoặc chi phí — “việc tin cậy vào một quá trình” không phải lúc nào cũng bổ ích.

Hôm nay, Google App Maker đã khả dụng để giúp người dùng suy nghĩ lại về cách các nhóm cộng tác hoạt động. App Maker là môi trường phát triển ứng dụng mã thấp của G Suite, giúp các nhóm cộng tác dễ dàng xây dựng các ứng dụng tùy chỉnh để tăng tốc luồng công việc và cải tiến quy trình.

Các ứng dụng lấp khoảng trống trong kinh doanh, được xây dựng theo nhu cầu của người dùng

Các nhà phân tích ước tính rằng ứng dụng dành cho thiết bị di động tùy chỉnh phù hợp có thể tiết kiệm cho mỗi nhân viên 7,5 giờ mỗi tuần. Tuy nhiên, rất ít doanh nghiệp có phương tiện, nguồn lực, đầu tư thời gian và công sức vào việc xây dựng các ứng dụng tùy chỉnh. Tại sao vậy? Bởi vì ngân sách CNTT thường tập trung vào các ứng dụng doanh nghiệp như CRM, ERP và SCM và ngoài những ưu tiên đó, sự chú ý của các giám đốc điều hành CNTT tập trung vào vấn đề bảo mật và quản trị.

App Maker đã được tạo để cho phép các nhóm cộng tác trong doanh nghiệp xây dựng ứng dụng cho công việc mà các ứng dụng lớn hơn không giải quyết được. Với App Maker, doanh nghiệp có thể định hình các quy trình như yêu cầu đơn đặt hàng hoặc có thể tăng tốc luồng công việc trong doanh nghiệp như gửi và giải quyết các trường hợp hỗ trợ, cũng như thể tự thiết kế và xây dựng quy trình theo nhu cầu.

“Tổng hợp nguồn tài nguyên luôn là một quá trình đặc biệt, nhưng App Maker cho phép chúng tôi nhanh chóng xây dựng một ứng dụng theo dõi chi tiết yêu cầu phân bổ”.

Peter McAuley, Giám đốc CNTT, Electronic Arts (EA)

Lấy ví dụ về Electronic Arts (EA), một doanh nghiệp phần mềm giải trí tương tác toàn cầu chuyên về thiết kế các trò chơi và nhiều loại hình khác. Để tạo ra nhiều trò chơi, EA thỉnh thoảng phải phân bổ nguồn nhân lực cho các dự án khác nhau - cho dù đó là một nhà thiết kế cần thiết cho một dự án trò chơi mới hoặc một nhà tư vấn để tư vấn về thiết lập studio. Bộ phận CNTT của EA đã sử dụng App Maker để tạo một ứng dụng tùy chỉnh để hợp lý hóa nguồn lực.

Peter McAuley, Giám đốc CNTT của EA cho biết: “Tổng hợp nguồn tài nguyên luôn là một quá trình đặc biệt, nhưng App Maker cho phép chúng tôi nhanh chóng xây dựng một ứng dụng theo dõi chi tiết yêu cầu phân bổ”. "Ứng dụng tùy chỉnh của chúng tôi cũng tính toán và cung cấp chế độ quản lý, xem tổng quan mức sử dụng tài nguyên theo tháng, điều này luôn là sự kết hợp thủ công của một số công việc lặt vặt."

Trong vài tháng qua, Google đã làm việc với khách hàng và đối tác trên khắp thế giới, bao gồm EA, Colgate-Palmolive, SADA Systems và nhiều hơn nữa, để xây dựng ứng dụng nhằm giải quyết các nhu cầu kinh doanh cụ thể.

Mô hình và quản trị cơ sở dữ liệu mới mạnh mẽ

Kể từ khi khởi chạy App Maker trong Chương trình thử nghiệm, Google đã thực hiện các thay đổi và thêm các tính năng mới để hỗ trợ khách hàng tốt hơn.

  • Mở: App Maker hiện cung cấp hỗ trợ tích hợp cho Cloud SQL (yêu cầu tài khoản GCP), cung cấp hiệu suất cao, khả năng mở rộng và tiện lợi. App Maker cũng hỗ trợ mô hình Bring Your Own Database ("BYODB"), cho phép kết nối với cơ sở dữ liệu riêng bằng cách sử dụng JDBC hoặc API REST.
  • Nhanh: Mẫu, mẫu phản hồi, thiết kế giao diện người dùng kéo-thả và mô hình hóa dữ liệu khai báo giúp các nhà phát triển CNTT hoặc bất kỳ ai muốn tự động hóa công việc dễ dàng hơn, thiết kế và xây dựng ứng dụng nhanh hơn.

  • Đã kết nối: Cho dù là Gmail, Calendar hay Sheets, App Maker giúp kết nối với dữ liệu và dịch vụ cần thiết, tất cả đều giúp cho các ứng dụng mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, có thể sử dụng Apps Script để truy cập hơn bốn mươi dịch vụ của Google, Google Cloud Platform và các dịch vụ bên thứ ba khác hỗ trợ JDBC và REST.
  • Được quản lý: Trong những tuần tới, quản trị viên G Suite sẽ thấy hiển thị đối với các ứng dụng đang chạy trong doanh nghiệp/tổ chức bao gồm chủ sở hữu, chỉ số sử dụng và quyền OAuth. Các kiểm soát hiện có trong danh sách trắng của OAuth được mở rộng có nghĩa là quản trị viên cũng sẽ có thể ngăn các ứng dụng chạy mà không được sự chấp thuận của quản trị viên.

Bắt đầu

App Maker hiện khả dụng cho tất cả khách hàng G Suite BusinessEnterprise cũng như khách hàng G Suite for Education.

Chi tiết bổ sung dành cho quản trị viên G Suite

App Maker hiện đã được bật cho miền G Suite Business, Enterprise, Education, và Enterprise for Education, trừ khi là khách hàng G Suite for Education của K-12 hoặc đã chọn tham gia thủ công các dịch vụ mới. Nếu App Maker chưa được bật cho miền đủ điều kiện, quản trị viên có thể bật tính năng này trong phần Ứng dụng > Dịch vụ bổ sung của Google (Apps > Additional Google services) trong Admin console.

App Maker đi kèm với hỗ trợ tích hợp cho Google Cloud SQL, yêu cầu tài khoản Google Cloud Platform. Để thiết lập Cloud SQL cho tên miền, hãy làm theo các bước được nêu trong bài viết này. Người dùng cũng có thể kết nối App Maker với cơ sở dữ liệu riêng bằng cách sử dụng JDBC hoặc REST API.

Quản trị viên G Suite có thể quản lý việc sử dụng App Maker trong miền. Ví dụ: quản trị viên có thể xem hoạt động của người dùng khi tạo ứng dụng App Maker bằng nhật ký kiểm tra Drive hoặc xem hoạt động của người dùng cuối ứng dụng App Maker trong nhật ký kiểm tra Mã thông báo OAuth.

App Maker hiện là một dịch vụ bổ sung của Google nhưng cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và các cam kết cấp dịch vụ 24x7. App Maker cũng tuân thủ ISO 27001 và SOC (1, 2, 3) và cung cấp các tính năng truy cập để hỗ trợ đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Tuy nhiên, khi khởi chạy, App Maker không tuân theo tiêu chuẩn ISO 2701727018.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với các phiên bản G Suite Business, Enterprise, Education, và Enterprise for Education.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai dần (1- 3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech