Xem các thay đổi trong Google Docs theo thời gian với So sánh tài liệu

Tháng 6 14, 2019


Tính năng mới:

Bây giờ, dễ dàng hơn để so sánh hai phiên bản Google Docs. Tính năng này sẽ cho người dùng thấy sự khác biệt giữa các tài liệu dưới dạng Đề xuất chỉnh sửa trong một tài liệu mới.

Ảnh hưởng: người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Tính năng này giúp dễ dàng thấy các thay đổi giữa hai tài liệu theo thời gian. Chẳng hạn, giáo viên có thể sử dụng công cụ này để so sánh các bài tiểu luận và theo dõi các sửa đổi, tiết kiệm thời gian khi chấm điểm.

Mặt khác, người dùng doanh nghiệp có thể sử dụng công cụ này trong quá trình đàm phán hợp đồng để xem những điều khoản nào đã thay đổi trong suốt quá trình đàm phán và để so sánh phiên bản cuối cùng của tài liệu với phiên bản ban đầu.

Làm thế nào để bắt đầu

 • Quản trị viên: Không yêu cầu hành động.
 • Người dùng cuối: Để so sánh Tài liệu:
  • Mở bất kỳ Google Docs >  đây sẽ trở thành tài liệu ‘cơ sở’.
  • Từ thanh công cụ, chọn Công cụ > So sánh Tài liệu
   • Trong đoạn hội thoại, nhấp vào Chọn tài liệu để chọn file Google Doc thứ hai để so sánh.
   • Trong trường “Thuộc tính khác biệt”, hãy nhập tên của người dùng được gắn nhãn là tác giả của các thao tác chỉnh sửa được đề xuất trong so sánh tập tin đầu ra.
  • Chọn So sánh.

Một tài liệu mới sẽ được tạo để hiển thị tất cả các chỉnh sửa được đề xuất từ cả hai tài liệu được so sánh. Người dùng sẽ có thể thấy sự khác biệt giữa cả hai tài liệu dưới dạng các chỉnh sửa được đề xuất được gắn nhãn với tên được xác định trong trường Thuộc tính khác biệt.

Thông tin bổ sung:

Chủ sở hữu tài liệu và những người có quyền truy cập chỉnh sửa có thể sử dụng tính năng này để so sánh các tài liệu.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: Đang triển khai dần (tối đa 15 ngày tùy vào khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 11/6/2019.
 • Bản phát hành theo định kỳ: Đang mở rộng triển khai (lâu hơn 15 ngày tùy vào khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 25/6/2019.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

 • Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech