Xem email từ nhiều tài khoản cùng lúc trong ứng dụng Gmail trên iOS

Tháng 11 06, 2018


Người dùng có thể xem email từ nhiều tài khoản, có thể thuộc công việc hoặc cá nhân, G Suite hoặc không phải G Suite (ngay cả tài khoản IMAP của bên thứ ba) trong ứng dụng Gmail iOS. Nhưng trước đây, người dùng cần phải chuyển đổi giữa các hộp thư đến khác nhau theo cách truyền thống. Để giúp tiết kiệm thời gian, Google hiện đã tạo điều kiện cho người dùng có thể xem email từ nhiều tài khoản trong một hộp thư đến trên thiết bị iOS — phương cách giống với ứng dụng Gmail dành cho Android....

Để xem email từ các tài khoản khác nhau cùng một lúc, chỉ cần chọn chế độ xem “Tất cả hộp thư đến” ở bên trái. Khi đó, người dùng sẽ thấy tất cả email chỉ trong một danh sách, nhưng sẽ không có email nào được chia sẻ giữa các tài khoản.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang triển khai dần (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech