Xem lịch cá nhân và lịch công việc trên Google Calendar với hồ sơ công việc trên Android 11

Tháng 11 13, 2020


Tính năng mới:

Trong Google Calendar, đối với người dùng sử dụng hồ sơ công việc trên thiết bị chạy Android 11 trở lên, giờ đây có thể xem lịch cá nhân và lịch công việc cùng nhau.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Hồ sơ công việc Android giúp dễ dàng tách dữ liệu công việc và dữ liệu cá nhân trên cùng một thiết bị. Tuy nhiên, đối với các sự kiện lịch, sẽ rất hữu ích nếu có thể quản lý cả sự kiện công việc và sự kiện cá nhân ở một nơi duy nhất. Đó là lý do tại sao Google đã thêm hỗ trợ xem lịch cá nhân trong ứng dụng Lịch công việc. Google đã tận dụng một cơ chế bảo mật mới do Android 11 cung cấp để tiếp tục lưu trữ dữ liệu lịch công việc và lịch cá nhân một cách riêng biệt với cùng một biện pháp bảo vệ quyền riêng tư cho hồ sơ công việc.

Thông tin chi tiết:

Cả quản trị viên và người dùng phải bật tính năng này trước khi trải nghiệm này khả dụng trên ứng dụng Lịch công việc của người dùng.

Sau khi được bật, người dùng sẽ có thể xem lịch cá nhân cùng với lịch công việc trong ứng dụng Lịch công việc và nhanh chóng chuyển về ứng dụng Lịch cá nhân để thực hiện các chỉnh sửa. Các sự kiện công việc sẽ không được hiển thị trên ứng dụng Lịch cá nhân. Lịch cá nhân trên ứng dụng Lịch công việc sẽ ẩn đối với đồng nghiệp và quản trị viên, trừ khi người dùng chia sẻ trực tiếp lịch cá nhân với tài khoản công việc.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ bị TẮT theo mặc định. Có thể bật quyền trên nhiều hồ sơ ở cấp ứng dụng Google Workspace. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp Quản lý di động doanh nghiệp (EMM) để tìm hiểu cách thực hiện. Cài đặt này thường khả dụng trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên do nhà cung cấp EMM cung cấp.
  • Người dùng cuối: nếu tổ chức cho phép, người dùng có thể bật ứng dụng Lịch công việc để hiển thị các lịch cá nhân từ ứng dụng Lịch cá nhân. Vui lòng xem Trung tâm trợ giúp để được hướng dẫn.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 11/11/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education và Nonprofits.

Nguồn: LVtech