Xem lịch sử chỉnh sửa của một ô trong Google Sheets

Tháng 6 14, 2019


Tính năng mới:

“Hiển thị lịch sử chỉnh sửa” là một tính năng mới trong Sheets sẽ giúp người dùng dễ dàng xem lịch sử chỉnh sửa của một ô, bao gồm cả người thực hiện chỉnh sửa cuối cùng, khi chỉnh sửa đó được thực hiện, và giá trị trước đó của ô.

Ảnh hưởng: người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Theo dõi các chỉnh sửa được thực hiện bởi các cộng tác viên rất quan trọng để giữ thông tin chính xác và nắm bắt được các thay đổi nào được thực hiện và được thực hiện bởi ai. Điều này đặc biệt quan trọng khi có nhiều cộng tác viên cùng làm việc trong một trang tính.

Trước đây, người dùng sẽ cần mở Lịch sử Phiên bản và xem thủ công các phiên bản trước đây của trang tính để xác định ai đã thay đổi một ô và khi nào. Với Hiển thị lịch sử chỉnh sửa, người dùng có thể nhanh chóng xem được lịch sử chỉnh sửa của một ô: ai đã chỉnh sửa, chỉnh sửa khi nào và giá trị trước đó.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không yêu cầu hành động.
 • Người dùng cuối: Để bắt đầu sử dụng Hiển thị lịch sử chỉnh sửa:
  • Nhấp chuột phải vào bất kỳ ô nào và chọn Lịch sử chỉnh sửa từ trình đơn thả xuống.
  • Một hộp thoại sẽ xuất hiện và hiển thị:
   • Người dùng cuối cùng thực hiện chỉnh sửa trực tiếp trong ô
   • Dấu thời gian của chỉnh sửa
   • Giá trị trước đó và giá trị hiện tại của ô
   • Các phím mũi tên ở góc trên cùng bên phải cho phép chuyển đổi qua lại giữa các lần chỉnh sửa

Thông tin bổ sung

Những thay đổi sau đây được xem là chỉnh sửa trước đó cho một ô:

 • Thêm, chỉnh sửa hoặc xóa nội dung - ví dụ như thay đổi giá trị của một ô từ “3” thành “5”.
 • Thay đổi công thức - như thay đổi từ  “= A1 + B1” thành “= A1 + C5”
 • Thêm, chỉnh sửa hoặc xóa liên kết khỏi một ô

Lưu ý: Một số thay đổi có thể không hiển thị trong lịch sử chỉnh sửa. Một số ví dụ:

 • Đã thêm hoặc xóa các hàng và cột
 • Thay đổi định dạng ô
 • Thay đổi được thực hiện bởi các công thức

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: Đang dần triển khai (tối đa 15 ngày tùy vào khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 11/6/2019.
 • Bản phát hành theo định kỳ: Đang dần triển khai (tối đa 15 ngày tùy vào khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 25/6/2019.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

 • Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech