Xem lịch sử phiên bản của Google Sites mới

Tháng 12 12, 2019


Tính năng mới:

Google bắt đầu thêm lịch sử phiên bản cho các trang web được tạo trong Google Sites mới, một tính năng được yêu cầu cao từ chủ sở hữu và người chỉnh sửa trang web.

Lịch sử phiên bản sẽ được tung ra trong năm 2020 cho cả người dùng tạo trang web mới cũng như cho các trang web hiện có trước đây. Lịch sử phiên bản sẽ được kích hoạt dần dần trên cơ sở từng người dùng đối với các trang web mới được tạo, trong khi đó sẽ triển khai việc kích họat lịch sử phiên bản đối với các trang web hiện hữu trước đây. Google dự kiến:

 • Đến tháng 3/2020, tất cả người dùng sẽ được kích hoạt lịch sử phiên bản cho các trang web mới được tạo.
 • Đến cuối năm 2020, hầu hết các trang web hiện tại sẽ được bật lịch sử phiên bản.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Lịch sử phiên bản cho phép người chỉnh sửa trang web dễ dàng:

 • Hoàn nguyên về các phiên bản trước của một trang web
 • Khôi phục nội dung trang đã xóa
 • Xem lịch sử của những người đã thực hiện thay đổi đối với trang web

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không yêu cầu hành động, vì tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định đối với các trang web mới được tạo. Việc triển khai sẽ không dựa trên cơ sở tên miền - việc triển khai đến các trang web mới được tạo dựa trên cơ sở người dùng. Không phải tất cả người dùng đều có quyền truy cập vào tính năng này cùng một lúc.
 • Người dùng cuối: nhấp vào Thêm (ba chấm) và chọn Lịch sử Phiên bản. Hoặc có thể nhấp vào “Đã lưu tất cả thay đổi trong Drive” ở đầu trang. Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng lịch sử phiên bản và khôi phục phiên bản trước đó của trang web.

Thông tin bổ sung:

Làm cách nào để biết lịch sử phiên bản khả dụng đối với trang web?

Người dùng có thể xem Lịch sử Phiên bản như một tùy chọn khi nhấp vào Thêm (ba chấm) khi chỉnh sửa trang web hoặc khi chọn Đã lưu tất cả thay đổi trong Drive từ thanh trình đơn trên cùng.

Lịch sử phiên bản sẽ khả dụng đối với các trang web hiện tại?

Google dần dần ra mắt lịch sử phiên bản cho các trang web hiện tại trong năm 2020 và hầu hết các trang web hiện tại sẽ có lịch sử phiên bản vào cuối năm nay.

Do những thay đổi cần thiết để mang đến cho người dùng tính năng này, lịch sử phiên bản sẽ khả dụng từng trang đối với các trang web hiện tại và khả dụng cho từng người dùng đối với các trang web mới được tạo. Vì vậy, cho đến khi tính năng này được triển khai đầy đủ, người dùng có thể có lịch sử phiên bản cho chỉ một số trang web.

Nếu người dùng đã bật lịch sử phiên bản và tạo một trang web mới, các biên tập viên khác có quyền truy cập vào lịch sử phiên bản trên trang web đó không?

Có, một khi một trang web được tạo bởi người dùng có bật lịch sử phiên bản, những người dùng khác đang chỉnh sửa trang web đó sẽ có thể truy cập vào lịch sử phiên bản của trang web đó.


Khi nào lịch sử phiên bản bắt đầu thu thập và lưu trữ việc thay đổi nội dung trang web?

Mọi thay đổi được thực hiện trước khi có lịch sử phiên bản sẽ không được lưu trữ. Các thay đổi chỉ được ghi lại khi tính năngnày khả dụng đối với một trang web cụ thể.

Những điều kiện đánh giá là một trang web mới được tạo?

Bất kỳ trang web nào được tạo từ màn hình chính của Sites, Google Drive hay sites.new được xem là trang web mới được tạo và sẽ có lịch sử phiên bản sau khi tính năng này khả dụng đối với người tạo trang web.

Chuyển đổi một trang web từ Google Sites cổ điển sang Google Sites mới hoặc tạo bản sao của Google Sites mới hiện tại không đủ điều kiện được xem là trang web mới được tạo.

Liên kết hữu ích:

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

Trang web mới tạo:

 • Bản phát hành nhanh: đang mở rộng triển khai (có khả năng lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 4 /12/2019.
 • Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 04 /12/2019.

Các trang web hiện có:

Hầu hết các trang web hiện tại sẽ có lịch sử phiên bản vào cuối năm 2020. Google sẽ cập nhật bài đăng này khi bắt đầu cũng như khi hoàn tất triển khai.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

 • Tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định.

Nguồn: LVtech