Xem nhiều thông tin hơn về đồng nghiệp trực tiếp trong bảng điều khiển Gmail

Tháng 11 26, 2020


Tính năng mới:

Giờ đây, người dùng có thể tìm thêm thông tin về những người trong tổ chức, danh bạ, những người gửi email trong bảng điều khiển Gmail. Điều này bao gồm:

 • Thông tin liên hệ, chẳng hạn như số điện thoại và địa chỉ email,
 • Đội ngũ và người quản lý,
 • Vị trí văn phòng và vị trí làm việc,
 • Xem đã nhận được email từ họ trước đây hay không, và nhiều thông tin khác nữa...

Thông tin bổ sung sẽ xuất hiện trong bảng điều khiển bên của Gmail.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Tính năng này mở rộng dựa trên thông tin người dùng đã có thể xem khi di chuột qua tên của một người trong Gmail. Trong bảng điều khiển bên, người dùng có thể tìm hiểu thêm thông tin về người đang cộng tác, họ thuộc nhóm nào và đã từng tương tác trước đó hay chưa. Hy vọng tính năng này giúp việc cộng tác và kết nối với các bên liên quan trọng yếu dễ dàng hơn.

Thông tin chi tiết:

Tính năng này sẽ hữu ích nếu dữ liệu người dùng được điền đầy đủ trên các ứng dụng Google Workspace. Quản trị viên có thể bổ sung dữ liệu này vào một số vị trí:

 • Phần "Người dùng" trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên
 • Google Cloud Directory Sync
 • Admin SDK

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thêm thông tin vào hồ sơ người dùng.
 • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này. Nhấp vào “Thông tin khác” khi di chuột qua thẻ thông tin của người dùng hoặc chọn biểu tượng Danh bạ trong bảng điều khiển bên. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng song song các sản phẩm của Google.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 23/11/2020.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với khách hàng Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education và Nonprofits.
 • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

 

Nguồn: LVtech