Xem thêm kết quả tìm kiếm hữu ích trong Admin console

Tháng 12 19, 2019


Tóm tắt:

Google đang thực hiện một số cập nhật cho kết quả tìm kiếm, quản trị viên sẽ thấy điều này khi tìm kiếm trong Admin console. Cụ thể, có thể nhận thấy:

  • Một hộp mới trên trang kết quả có liên kết đến Trung tâm trợ giúp và các nội dung khác để giúp trả lời Câu hỏi thường gặp liên quan đến tìm kiếm.
  • Cải thiện khả năng đọc, với phông chữ được cập nhật, khoảng cách được cải thiện và giao diện thông minh để giúp tìm thấy nhanh chóng kết quả tìm kiếm phù hợp.
  • Tiếp tục sử dụng các thẻ giúp nhanh chóng tinh chỉnh kết quả tìm kiếm. Các thẻ này khác nhau tùy thuộc vào cụm từ tìm kiếm và có thể bao gồm người dùng, nhóm, cài đặt, thiết bị và hơn thế nữa.

Trang tìm kiếm mới trong Admin console

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 5/12/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 5/12/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

  • Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định 

Nguồn: LVtech